Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0104(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0436/2018

Ingivna texter :

A8-0436/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 16
CRE 03/04/2019 - 16

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.13
CRE 04/04/2019 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0345

Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

6.13. Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Talare: Cornelia Ernst, för GUE/NGL-gruppen, som begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och Gérard Deprez (föredragande), som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (271 röster för, 312 röster emot, 39 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0345)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy