Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0085(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0270/2018

Внесени текстове :

A8-0270/2018

Разисквания :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0348

Протокол
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел

6.16. Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: David Casa (A8-0270/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Изказаха се Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, с искане измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и David Casa (докладчик), срещу това искане.

С поименно гласуване (126 гласа „за“, 470 гласа „против“, 18 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0348)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност