Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0085(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0270/2018

Ingivna texter :

A8-0270/2018

Debatter :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0348

Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

6.16. Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: David Casa (A8-0270/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Talare: Tania González Peñas, för GUE/NGL-gruppen, som begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och David Casa (föredragande), som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (126 röster för, 470 röster emot, 18 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0348)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy