Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0111(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0438/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0438/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0352

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες

6.20. Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Νεοκλής Συλικιώτης (A8-0438/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 20)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0352)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου