Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0109(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0389/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0389/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0353

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες

6.21. Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 21)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0353)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου