Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0162(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0007/2019

Ingivna texter :

A8-0007/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.22

Antagna texter :

P8_TA(2019)0354

Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

6.22. Minimikrav på utbildning för sjöfolk ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0354)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy