Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0245(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0356/2018

Ingivna texter :

A8-0356/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Antagna texter :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

6.24. Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den29 november 2018 (punkt 8.7 i protokollet av den 29.11.2018)

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0356)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Tanja Fajon (föredragande).

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy