Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2678(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0232/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0232/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.25
CRE 04/04/2019 - 6.25

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0357

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες

6.25. Πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος η οποία κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, από τον Claude Moraes και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE και εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου αναφορικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες των προτάσεων σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και αναφορικά με τη διαδικασία της εν λόγω προσχώρησης (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0357)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου