Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2678(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0232/2019

Ingediende teksten :

B8-0232/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/04/2019 - 6.25
CRE 04/04/2019 - 6.25

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0357

Notulen
Donderdag 4 april 2019 - Brussel

6.25. Verzoek aan het Hof van Justitie om een advies in verband met de toetreding van de EU tot het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement, door Claude Moraes en Vilija Blinkevičiūtė, namens de commissie LIBE en namens de commissie FEMM, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen met de voorstellen voor de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en over de procedure voor deze toetreding (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0357)

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid