Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 4. travnja 2019. - Bruxelles

6. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


6.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu [2018/2268(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0333)


6.2. Zahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu [2018/2269(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0334)

Govorili su:

Lampros Fountoulis prije glasovanja.


6.3. Zahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu [2018/2270(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0335)


6.4. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

Govorili su Ashley Fox, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je zatražila odgodu glasovanja u skladu s člankom 190. Poslovnika, i Iratxe García Pérez, protiv tog zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (161 za, 392 protiv, 28 suzdržanih) odbio zahtjev.

Govorili su: Julie Girling, u ime zastupnika koji dosežu barem niski prag, koja je zatražila da se o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika, i Esteban González Pons, protiv tog zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (230 za, 354 protiv, 25 suzdržanih) odbio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0336)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.5. Smjernice za politike zapošljavanja država članica * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0337)


6.6. Gospodarenje otpadom (glasovanje)

Prijedlog rezolucije Koji je u skladu s člankom 216. stavkom 2. Poslovnika podnijela Cecilia Wikström, u ime odbora PETI, o gospodarenju otpadom (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0338)


6.7. Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Prva rasprava održana je 3. srpnja 2018. (točka 18 zapisnika od 3.7.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 4. srpnja 2018. (točka 9.1 zapisnika od 4.7.2018.).
Druga rasprava održala se 27. ožujka 2019. (točka 8 zapisnika od 27.3.2019.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

Govorili su Elżbieta Katarzyna Łukacijewska o organizaciji glasovanja i Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je zatražila odgodu glasovanja u skladu s člankom 190. Poslovnika.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (290 za, 312 protiv, 21 suzdržanih) odbio zahtjev.

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0339)

Time je zaključeno prvo čitanje u Parlamentu.

Govorili su:

Maria Grapini o odvijanju glasovanja.

Prije glasovanja o amandmanu 261, predsjednik, o skupnom glasovanju, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts i Richard Corbett.

Elektroničkim glasovanjem (454 za, 144 protiv, 24 suzdržana) Parlament je odobrio skupno glasovanje.

Dobromir Sośnierz i Marek Jurek, prije glasovanja o bloku D.


6.8. Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Prva rasprava održana je 3. srpnja 2018. (točka 18 zapisnika od 3.7.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 4. srpnja 2018. (točka 9.2 zapisnika od 4.7.2018.).
Druga rasprava održana je 27. ožujka 2019. (točka 8 zapisnika od 27.3.2019.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0340)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Richard Sulík, prije glasovanja o bloku A.


6.9. Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prva rasprava održana je 3. srpnja 2018. (točka 18 zapisnika od 3.7.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 4. srpnja 2018. (točka 9.3 zapisnika od 4.7.2018.).
Druga rasprava održana je 27. ožujka 2019. (točka 8 zapisnika od 27.3.2019.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0341)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Tomáš Zdechovský, prije glasovanja o bloku A.


6.10. Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0342)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.11. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0343)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.12. Višegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 17. siječnja 2019. (točka 10.7 zapisnika od 17.1.2019.).

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0344)

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2019)0344)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Sandra Kalniete.


6.13. Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

Govorili su Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je zatražila da se o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika, i Gérard Deprez (izvjestitelj), protiv tog zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (271 za, 312 protiv, 39 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0345)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.14. Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0346)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.15. Paneuropski osobni mirovinski proizvod ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0347)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.16. Ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: David Casa (A8-0270/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

Govorili su Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je zatražila da se o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika, i David Casa (izvjestitelj), protiv tog zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (126 za, 470 protiv, 18 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0348)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.17. Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelji: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

Rasprava je održana 16. siječnja 2019. (točka 29 zapisnika od 16.1.2019.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 17. siječnja 2019. (točka 10.8 zapisnika od 17.1.2019.).

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0349)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.18. Europski socijalni fond plus (ESF+) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

Rasprava je održana 15. siječnja 2019. (točka 20. zapisnika od 15.1.2019.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika pitanje je 16. siječnja 2019. proslijeđeno nadležnom odboru u cilju stupanja u međuinstitucijske pregovore (točka 12.7 zapisnika od 16.1.2019.).

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0350)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.19. Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 13. veljače 2019. (točka 8.3 zapisnika od 13.2.2019.).

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0351)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.20. Ponovna uporaba informacija javnog sektora (preinaka) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0352)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.21. Višegodišnji plan oporavka sredozemnog igluna ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0353)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.22. Minimalna razina osposobljavanja pomoraca ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0354)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.23. Prilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0355)

Time je zaključeno prvo čitanje u Parlamentu.


6.24. Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 29. studenog 2018. (točka 8.7 zapisnika od 29.11.2018.)

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0356)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Tanja Fajon (izvjestiteljica).


6.25. Traženje mišljenja Suda o pristupanju EU-a Konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika podnijeli Claude Moraes i Vilija Blinkevičiūtė, u ime odbora LIBE i u ime odbora FEMM, u kojem se traži mišljenje Suda o usklađenosti s Ugovorima prijedloga o pristupanju Europske unije Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te o postupku za pristupanje (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0357)


6.26. Porezni tretman mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod (glasovanje)

Izvješće o poreznom tretmanu mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod [2018/2002(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0358)

Posljednje ažuriranje: 15. siječnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti