Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


6.1. Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios [2018/2268(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0333)


6.2. Cerere de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis [2018/2269(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0334)

Intervenții

Lampros Fountoulis, înaintea votului.


6.3. Cerere de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos [2018/2270(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0335)


6.4. Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Au intervenit Ashley Fox, în numele Grupului ECR, care a solicitat amânarea votului în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură, și Iratxe García Pérez care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin VE (161 pentru, 392 împotrivă, 28 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Au intervenit Julie Girling, în numele unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, care a solicitat supunerea amendamentelor la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Esteban González Pons care s-a exprimat împotriva cererii.

Cu VE (230 pentru, 354 împotrivă, 25 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0336)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.5. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0337)


6.6. Gestionarea deșeurilor (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul de procedură de către Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, referitoare la gestionarea deșeurilor (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0338)


6.7. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 4 iulie 2018 (punctul 9.1 al PV din 4.7.2018).
O a doua dezbatare a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 8 al PV din 27.3.2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

Au intervenit Elżbieta Katarzyna Łukacijewska referitor la organizarea votului și Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, pentru a solicita amânarea votului în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură.

Cu VE (290 pentru, 312 împotrivă, 21 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0339)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Maria Grapini referitor la desfășurarea votului.

Înaintea votului privind amendamentul 261, Președintele referitor la votul în bloc, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts, și Richard Corbett.

Prin VE (454 pentru, 144 împotrivă, 24 abțineri), Parlamentul a aprobat votul în bloc.

Dobromir Sośnierz și Marek Jurek, înaintea votului privind blocul D.


6.8. Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 4 iulie 2018 (punctul 9.2 al PV din 4.7.2018).
O a doua dezbatere a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 8 al PV din 27.3.2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0340)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Richard Sulík, înaintea votului privind blocul A.


6.9. Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 4 iulie 2018 (punctul 9.3 al PV din 4.7.2018).
O a doua dezbatere a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 8 al PV din 27.3.2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0341)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Tomáš Zdechovský, înaintea votului privind blocul A.


6.10. Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0342)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.11. Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0343)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.12. Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 17 ianuarie 2019 (punctul 10.7 al PV din 17.1.2019).

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0344)

DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0344)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Sandra Kalniete.


6.13. Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

Au intervenit Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, care a solicitat ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Gérard Deprez (raportor), care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin AN (271 pentru, 312 împotrivă, 39 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0345)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.14. Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0346)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.15. Un produs paneuropean de pensii personale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0347)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.16. Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: David Casa (A8-0270/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

Au intervenit Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, care a solicitat ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și David Casa (raportor), care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin AN (126 pentru, 470 împotrivă, 18 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0348)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.17. Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

Dezbaterea a avut loc la 16 ianuarie 2019 (punctul 29 al PV din 16.1.2019).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 17 ianuarie 2019 (punctul 10.8 al PV din 17.1.2019).

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0349)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.18. Fondul social european Plus (FSE+) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

Dezbaterea a avut loc la 15 ianuarie 2019.
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 16 ianuarie 2019 (punctul 12.7 al PV din 16.1.2019).

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0350)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.19. Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 13 februarie 2019 (punctul 8.3 al PV din 13.2.2019).

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0351)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.20. Reutilizarea informațiilor din sectorul public ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0352)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.21. Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0353)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.22. Nivelul minim de formare a navigatorilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0354)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.23. Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0355)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.24. Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 29 noiembrie 2018 (punctul 8.7 al PV din 29.11.2018)

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0356)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Tanja Fajon (raportoare).


6.25. Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură prin care se solicită avizul Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură de către Claude Moraes și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei LIBE și în numele Comisiei FEMM, de solicitare a unui aviz din partea Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerilor de aderare a Uniunii Europene la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și privind procedura de aderare (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0357)


6.26. Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (vot)

Raport referitor la tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale [2018/2002(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0358)

Ultima actualizare: 25 iunie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate