Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел

7. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Ангел Джамбазки, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins и Daniel Hannan

Доклад Wim van de Camp - A8-0205/2018
Ангел Джамбазки, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins и Stanislav Polčák

Доклад Ismail Ertug - A8-0204/2018
Ангел Джамбазки, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews и Stanislav Polčák

Доклад Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák и Seán Kelly

Доклад Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz и Seán Kelly

Доклад Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews и Alex Mayer

Доклад Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Jiří Pospíšil

Доклад Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност