Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins och Daniel Hannan

Betänkande Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins och Stanislav Polčák

Betänkande Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews och Stanislav Polčák

Betänkande Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Betänkande Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz och Seán Kelly

Betänkande Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews och Alex Mayer

Betänkande Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Jiří Pospíšil

Betänkande Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy