Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел

9. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагащи: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагащи: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност