Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel

9. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie - část II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie - část I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (článek 39 jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 25. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí