Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles

9. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsprocedure med kontrol, til artikel 290 og 291 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde - Del II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Del I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (forretningsordenens artikel 39)

Seneste opdatering: 25. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik