Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 4. travnja 2019. - Bruxelles

9. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI

- Prilagodba člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom - dio II. (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Prilagodba člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom - dio I. (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (članak 39. Poslovnika)

Posljednje ažuriranje: 15. siječnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti