Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 april 2019 - Brussel

9. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

commissie JURI

- Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - deel II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - deel I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid