Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel

9. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - II. časť (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - I. časť (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

Posledná úprava: 25. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia