Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

9. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll - del II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy