Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел

10. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2) от членове на Парламента

- Piernicola Pedicini. Предложение за резолюция относно подкрепата от ЕС и държавите членки на 72-рото пленарно заседание на СЗО за резолюция, озаглавена „Повишаване на прозрачността на пазарите на лекарства, ваксини и други технологии, свързани със здравето“ (B8-0211/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подпомагането на италианския сектор на птицевъдството (B8-0213/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

Последно осъвременяване: 25 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност