Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel

10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

2) jäseniltä:

- Piernicola Pedicini. Päätöslauselmaesitys EU:n ja jäsenvaltioiden tuesta Maailman terveysjärjestön 72. terveyskokouksessa päätöslauselmalle aiheesta ”lääkkeiden, rokotteiden ja muun terveydenhuoltoon liittyvän teknologian markkinoiden avoimuuden parantaminen” (B8-0211/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian siipikarja-alalle myönnettävästä tuesta (B8-0213/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö