Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 april 2019 - Brussel

10. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de andere instellingen

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

2) van de leden

- Piernicola Pedicini. Ontwerpresolutie over de steun van de EU en de lidstaten tijdens de 72e plenaire vergadering van de WHO voor een resolutie over het verbeteren van de transparantie van de markten voor geneesmiddelen, vaccins en andere aan de gezondheid gerelateerde technologieën (B8-0211/2019)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun aan de Italiaanse pluimveesector (B8-0213/2019)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid