Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel

10. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

2) poslancov

- Piernicola Pedicini. Návrh uznesenia o podpore rezolúcie s názvom Zlepšenie transparentnosti trhov s liekmi, očkovacími látkami a inými zdravotníckymi technológiami zo strany EÚ a členských štátov na 72. Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHO (B8-0211/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore talianskeho hydinárskeho priemyslu (B8-0213/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

Posledná úprava: 25. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia