Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från övriga institutioner

- Förslag till Rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

2) från ledamöterna

- Piernicola Pedicini. Förslag till resolution om EU:s och medlemsstaternas stöd vid WHO:s 72:a plenarsammanträde för en resolution om förbättrad insyn på marknader för läkemedel, vaccin och annan hälsorelaterad teknik (B8-0211/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till den italienska fjäderfäsektorn (B8-0213/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy