Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Celoevropský osobní penzijní produkt ***I (rozprava)
 3.Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob ***I (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)
 6.Hlasování
  6.1.Žádost, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity (hlasování)
  6.2.Žádost, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity (hlasování)
  6.3.Žádost, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity (hlasování)
  6.4.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I (hlasování)
  6.5.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  6.6.Nakládání s odpady (hlasování)
  6.7.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
  6.8.Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I (hlasování)
  6.9.Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
  6.10.Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem ***I (hlasování)
  6.11.Evropský námořní a rybářský fond ***I (hlasování)
  6.12.Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři ***I (hlasování)
  6.13.Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie ***I (hlasování)
  6.14.Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ***I (hlasování)
  6.15.Celoevropský osobní penzijní produkt ***I (hlasování)
  6.16.Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob ***I (hlasování)
  6.17.Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I (hlasování)
  6.18.Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (hlasování)
  6.19.Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I (hlasování)
  6.20.Opakované použití informací veřejného sektoru ***I (hlasování)
  6.21.Víceletý plán obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři ***I (hlasování)
  6.22.Minimální úroveň výcviku námořníků ***I (hlasování)
  6.23.Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 ***I (hlasování)
  6.24.Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I (hlasování)
  6.25.Žádost o posudek Soudního dvora vztahující se k přistoupení EU k Úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (hlasování)
  6.26.Zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 10.Předložení dokumentů
 11.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 12.Termín příštího dílčího zasedání
 13.Ukončení denního zasedání
 14.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (163 kb)
25/06/2019 15:20
  Prezenční listina (58 kb)
13/06/2019 13:31
 
Zápis (73 kb)
25/06/2019 15:20
  Prezenční listina (11 kb)
13/06/2019 13:31
  Výsledky hlasování (93 kb)
24/05/2019 09:44
  Jmenovitá hlasování (133 kb)
24/05/2019 09:48
 
Zápis (274 kb)
25/06/2019 15:20
  Prezenční listina (70 kb)
13/06/2019 13:31
  Výsledky hlasování (327 kb)
24/05/2019 09:44
  Jmenovitá hlasování (743 kb)
24/05/2019 09:48
Poslední aktualizace: 25. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí