Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Üleeuroopaline personaalne pensionitoode ***I (arutelu)
 3.Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal ***I (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (järelmeetmed)
 6.Hääletused
  
6.1.Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.2.Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.3.Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.4.Loetelu kolmandatest riikidest, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja neist kolmandatest riikidest, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)
  
6.5.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)
  
6.6.Jäätmekäitlus (hääletus)
  
6.7.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I (hääletus)
  
6.8.Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I (hääletus)
  
6.9.Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (hääletus)
  
6.10.Maagaasi siseturu ühiseeskirjad ***I (hääletus)
  
6.11.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I (hääletus)
  
6.12.Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
6.13.Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine ***I (hääletus)
  
6.14.Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine ***I (hääletus)
  
6.15.Üleeuroopaline personaalne pensionitoode ***I (hääletus)
  
6.16.Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal ***I (hääletus)
  
6.17.Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I (hääletus)
  
6.18.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I (hääletus)
  
6.19.Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine ***I (hääletus)
  
6.20.Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine ***I (hääletus)
  
6.21.Vahemere mõõkkala varude taastamise mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
6.22.Meremeeste väljaõppe miinimumtase ***I (hääletus)
  
6.23.Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023 ***I (hääletus)
  
6.24.Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel ***I (hääletus)
  
6.25.Arvamuse palumine Euroopa Kohtult ELi ühinemise kohta naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (hääletus)
  
6.26.Pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamine maksustamisel (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 10.Esitatud dokumendid
 11.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungi lõpp
 14.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (167 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) Hääletuste tulemused (510 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3201 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (181 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (133 kb) 
 
Protokoll (271 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (328 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (731 kb) 
Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika