Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote ***I (keskustelu)
 3.Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen ***I (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)
 6.Äänestykset
  
6.1.Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
6.2.Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
6.3.Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
6.4.Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista) ***I (äänestys)
  
6.5.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)
  
6.6.Jätehuolto (äänestys)
  
6.7.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I (äänestys)
  
6.8.Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I (äänestys)
  
6.9.Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (äänestys)
  
6.10.Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  
6.11.Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (äänestys)
  
6.12.Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  
6.13.Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen ***I (äänestys)
  
6.14.Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta ***I (äänestys)
  
6.15.Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote ***I (äänestys)
  
6.16.Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen ***I (äänestys)
  
6.17.Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***I (äänestys)
  
6.18.Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (äänestys)
  
6.19.Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen ***I (äänestys)
  
6.20.Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö ***I (äänestys)
  
6.21.Välimeren miekkakalan monivuotinen elvytyssuunnitelma ***I (äänestys)
  
6.22.Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus ***I (äänestys)
  
6.23.Vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen ***I (äänestys)
  
6.24.Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen ***I (äänestys)
  
6.25.Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä EU:n liittymisestä yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (äänestys)
  
6.26.Yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istunnon päättäminen
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (170 kb) Läsnäololista (58 kb) Äänestysten tulokset (497 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3201 kb) 
 
Pöytäkirja (75 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (92 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (134 kb) 
 
Pöytäkirja (274 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (310 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (731 kb) 
Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö