Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel
 1.Az ülés megnyitása
 2.Páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) ***I (vita)
 3.A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában ***I (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)
 6.Szavazások órája
  
6.1.Georgios Epitideios mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
6.2.Lampros Fountoulis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
6.3.Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
6.4.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében ***I (szavazás)
  
6.5.A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (szavazás)
  
6.6.Hulladékgazdálkodás (szavazás)
  
6.7.A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok ***I (szavazás)
  
6.8.Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I (szavazás)
  
6.9.Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (szavazás)
  
6.10.A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)
  
6.11.Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (szavazás)
  
6.12.A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)
  
6.13.Az uniós polgárok részére kiállított személyazonosító igazolványok és tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése ***I (szavazás)
  
6.14.A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése ***I (szavazás)
  
6.15.Páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) ***I (szavazás)
  
6.16.A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában ***I (szavazás)
  
6.17.A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme ***I (szavazás)
  
6.18.Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) ***I (szavazás)
  
6.19.A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I (szavazás)
  
6.20.A közszféra információinak további felhasználása ***I (szavazás)
  
6.21.A kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I (szavazás)
  
6.22.A tengerészek képzésének minimumszintje ***I (szavazás)
  
6.23.A 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása ***I (szavazás)
  
6.24.A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon ***I (szavazás)
  
6.25.A Bíróság véleményének kikérése az EU-nak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményhez való csatlakozásával kapcsolatban (szavazás)
  
6.26.A nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai egyéni nyugdíjtermék adóztatása (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 12.A következő ülésnapok időpontja
 13.Az ülés berekesztése
 14.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (165 kb) Jelenléti ív (58 kb) A szavazások eredménye (509 kb) Név szerinti szavazás eredménye (3201 kb) 
 
Jegyzőkönyv (72 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (96 kb) Név szerinti szavazás eredménye (179 kb) 
 
Jegyzőkönyv (282 kb) Jelenléti ív (69 kb) A szavazások eredménye (344 kb) Név szerinti szavazás eredménye (731 kb) 
Utolsó frissítés: 2019. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat