Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. - Briuselis
 1.Posėdžio pradžia
 2.Visos Europos asmeninės pensijos produktas ***I (diskusijos)
 3.Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ***I (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (tolesni veiksmai)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Prašymas atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą (balsavimas)
  
6.2.Prašymas atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą (balsavimas)
  
6.3.Prašymas atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą (balsavimas)
  
6.4.Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  
6.5.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (balsavimas)
  
6.6.Atliekų tvarkymas (balsavimas)
  
6.7.Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I (balsavimas)
  
6.8.Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I (balsavimas)
  
6.9.Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I (balsavimas)
  
6.10.Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I (balsavimas)
  
6.11.Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (balsavimas)
  
6.12.Daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas ***I (balsavimas)
  
6.13.Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas ***I (balsavimas)
  
6.14.Kelių infrastruktūros saugumo valdymas ***I (balsavimas)
  
6.15.Visos Europos asmeninės pensijos produktas ***I (balsavimas)
  
6.16.Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ***I (balsavimas)
  
6.17.Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***I (balsavimas)
  
6.18.„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ***I (balsavimas)
  
6.19.Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas ***I (balsavimas)
  
6.20.Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas ***I (balsavimas)
  
6.21.Daugiametis Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo planas ***I (balsavimas)
  
6.22.Minimalus jūrininkų rengimas ***I (balsavimas)
  
6.23.2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas ***I (balsavimas)
  
6.24.Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas ***I (balsavimas)
  
6.25.Prašymas, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl ES prisijungimo prie Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (balsavimas)
  
6.26.Pensijos produktų, įskaitant visos Europos asmeninės pensijos produktą, apmokestinimo tvarka (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 10.Gauti dokumentai
 11.Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 12.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 13.Posėdžio pabaiga
 14.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (168 kb) Dalyvių sąrašas (58 kb) Balsavimo rezultatai (495 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3201 kb) 
 
Protokolas (76 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (91 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (136 kb) 
 
Protokolas (277 kb) Dalyvių sąrašas (70 kb) Balsavimo rezultatai (319 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (733 kb) 
Atnaujinta: 2021 m. sausio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika