Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 4 april 2019 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct ***I (debat)
 3.Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers ***I (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement) (volgende stappen)
 6.Stemmingen
  
6.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios (stemming)
  
6.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis (stemming)
  
6.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos (stemming)
  
6.4.Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU ***I (stemming)
  
6.5.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  
6.6.Afvalbeheer (stemming)
  
6.7.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I (stemming)
  
6.8.Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I (stemming)
  
6.9.Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (stemming)
  
6.10.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas ***I (stemming)
  
6.11.Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij ***I (stemming)
  
6.12.Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee ***I (stemming)
  
6.13.Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie ***I (stemming)
  
6.14.Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur ***I (stemming)
  
6.15.Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct ***I (stemming)
  
6.16.Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers ***I (stemming)
  
6.17.Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I (stemming)
  
6.18.Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) ***I (stemming)
  
6.19.Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen ***I (stemming)
  
6.20.Hergebruik van overheidsinformatie ***I (stemming)
  
6.21.Meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis ***I (stemming)
  
6.22.Minimum opleidingsniveau van zeevarenden ***I (stemming)
  
6.23.Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 ***I (stemming)
  
6.24.Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen ***I (stemming)
  
6.25.Verzoek aan het Hof van Justitie om een advies in verband met de toetreding van de EU tot het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (stemming)
  
6.26.Fiscale behandeling van pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Besluiten inzake bepaalde documenten
 10.Ingekomen stukken
 11.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Sluiting van de vergadering
 14.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (166 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de stemming (493 kb) Hoofdelijke stemming (3201 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (90 kb) Hoofdelijke stemming (128 kb) 
 
Notulen (281 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (309 kb) Hoofdelijke stemming (731 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 15 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid