Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) ***I (debata)
 3.Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ***I (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 6.Głosowanie
  6.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa (głosowanie)
  6.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa (głosowanie)
  6.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa (głosowanie)
  6.4.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  6.5.Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  6.6.Gospodarowanie odpadami (głosowanie)
  6.7.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  6.8.Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I (głosowanie)
  6.9.Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  6.10.Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (głosowanie)
  6.11.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie)
  6.12.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)
  6.13.Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii ***I (głosowanie)
  6.14.Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ***I (głosowanie)
  6.15.Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) ***I (głosowanie)
  6.16.Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ***I (głosowanie)
  6.17.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (głosowanie)
  6.18.Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (głosowanie)
  6.19.Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)
  6.20.Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  6.21.Wieloletni plan odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego ***I (głosowanie)
  6.22.Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy ***I (głosowanie)
  6.23.Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 ***I (głosowanie)
  6.24.Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I (głosowanie)
  6.25.Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie)
  6.26.Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 8.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 9.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 10.Składanie dokumentów
 11.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Zamknięcie posiedzenia
 14.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (163 kb)
25/06/2019 15:26
  Lista obecności (58 kb)
13/06/2019 13:38
 
Protokół (73 kb)
25/06/2019 15:26
  Lista obecności (11 kb)
13/06/2019 13:38
  Wyniki głosowania (93 kb)
24/05/2019 09:44
  Głosowanie imienne (132 kb)
24/05/2019 09:32
 
Protokół (283 kb)
25/06/2019 15:26
  Lista obecności (70 kb)
13/06/2019 13:38
  Wyniki głosowania (342 kb)
24/05/2019 09:44
  Głosowanie imienne (731 kb)
24/05/2019 09:32
Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności