Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles
 1.Deschiderea ședinței
 2.Un produs paneuropean de pensii personale ***I (dezbatere)
 3.Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură](cursul dat)
 6.Votare
  
6.1.Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios (vot)
  
6.2.Cerere de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis (vot)
  
6.3.Cerere de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos (vot)
  
6.4.Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  
6.5.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)
  
6.6.Gestionarea deșeurilor (vot)
  
6.7.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I (vot)
  
6.8.Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I (vot)
  
6.9.Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (vot)
  
6.10.Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I (vot)
  
6.11.Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești ***I (vot)
  
6.12.Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I (vot)
  
6.13.Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii ***I (vot)
  
6.14.Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere ***I (vot)
  
6.15.Un produs paneuropean de pensii personale ***I (vot)
  
6.16.Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I (vot)
  
6.17.Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (vot)
  
6.18.Fondul social european Plus (FSE+) ***I (vot)
  
6.19.Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I (vot)
  
6.20.Reutilizarea informațiilor din sectorul public ***I (vot)
  
6.21.Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană ***I (vot)
  
6.22.Nivelul minim de formare a navigatorilor ***I (vot)
  
6.23.Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 ***I (vot)
  
6.24.Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne ***I (vot)
  
6.25.Solicitarea avizului Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (vot)
  
6.26.Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Decizii privind anumite documente
 10.Depunere de documente
 11.Aprobarea proceselor-verbale ale actualei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate
 12.Calendarul următoarelor ședințe
 13.Ridicarea ședinței
 14.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (171 kb) Listă de prezență (58 kb) Rezultatele voturilor (496 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (3201 kb) 
 
Proces-verbal (75 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (95 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (131 kb) 
 
Proces-verbal (280 kb) Listă de prezență (70 kb) Rezultatele voturilor (319 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (733 kb) 
Ultima actualizare: 15 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate