Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I (rozprava)
 3.Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku (ďalší postup)
 6.Hlasovanie
  6.1.Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity (hlasovanie)
  6.2.Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity (hlasovanie)
  6.3.Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity (hlasovanie)
  6.4.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)
  6.5.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)
  6.6.Nakladanie s odpadmi (hlasovanie)
  6.7.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  6.8.Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I (hlasovanie)
  6.9.Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  6.10.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (hlasovanie)
  6.11.Európsky námorný a rybársky fond ***I (hlasovanie)
  6.12.Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (hlasovanie)
  6.13.Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I (hlasovanie)
  6.14.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (hlasovanie)
  6.15.Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I (hlasovanie)
  6.16.Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I (hlasovanie)
  6.17.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (hlasovanie)
  6.18.Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (hlasovanie)
  6.19.Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I (hlasovanie)
  6.20.Opakované použitie informácií verejného sektora ***I (hlasovanie)
  6.21.Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého ***I (hlasovanie)
  6.22.Minimálna úroveň prípravy námorníkov ***I (hlasovanie)
  6.23.Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 ***I (hlasovanie)
  6.24.Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I (hlasovanie)
  6.25.Žiadosť Súdnemu dvoru o stanovisko v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (hlasovanie)
  6.26.Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 10.Predloženie dokumentov
 11.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Skončenie rokovania
 14.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (161 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledky hlasovaní (501 kb) Hlasovania podľa mien (3201 kb) 
 
Zápisnica (74 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (92 kb) Hlasovania podľa mien (133 kb) 
 
Zápisnica (277 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovaní (343 kb) Hlasovania podľa mien (731 kb) 
Posledná úprava: 25. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia