Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I (rozprava)
 3.Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku (ďalší postup)
 6.Hlasovanie
  6.1.Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity (hlasovanie)
  6.2.Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity (hlasovanie)
  6.3.Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity (hlasovanie)
  6.4.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)
  6.5.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)
  6.6.Nakladanie s odpadmi (hlasovanie)
  6.7.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  6.8.Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I (hlasovanie)
  6.9.Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  6.10.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (hlasovanie)
  6.11.Európsky námorný a rybársky fond ***I (hlasovanie)
  6.12.Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (hlasovanie)
  6.13.Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I (hlasovanie)
  6.14.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (hlasovanie)
  6.15.Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I (hlasovanie)
  6.16.Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I (hlasovanie)
  6.17.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (hlasovanie)
  6.18.Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (hlasovanie)
  6.19.Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I (hlasovanie)
  6.20.Opakované použitie informácií verejného sektora ***I (hlasovanie)
  6.21.Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého ***I (hlasovanie)
  6.22.Minimálna úroveň prípravy námorníkov ***I (hlasovanie)
  6.23.Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 ***I (hlasovanie)
  6.24.Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I (hlasovanie)
  6.25.Žiadosť Súdnemu dvoru o stanovisko v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (hlasovanie)
  6.26.Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 10.Predloženie dokumentov
 11.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Skončenie rokovania
 14.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (161 kb)
25/06/2019 15:28
  Prezenčná listina (58 kb)
13/06/2019 13:39
 
Zápisnica (74 kb)
25/06/2019 15:28
  Prezenčná listina (11 kb)
13/06/2019 13:39
  Výsledky hlasovaní (92 kb)
24/05/2019 09:44
  Hlasovania podľa mien (133 kb)
24/05/2019 09:32
 
Zápisnica (277 kb)
25/06/2019 15:28
  Prezenčná listina (70 kb)
13/06/2019 13:39
  Výsledky hlasovaní (343 kb)
24/05/2019 09:44
  Hlasovania podľa mien (731 kb)
24/05/2019 09:32
Posledná úprava: 25. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia