Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I (razprava)
 3.Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika) (nadaljnje obravnavanje)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu (glasovanje)
  6.2.Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (glasovanje)
  6.3.Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (glasovanje)
  6.4.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)
  6.5.Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)
  6.6.Ravnanje z odpadki (glasovanje)
  6.7.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)
  6.8.Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I (glasovanje)
  6.9.Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***I (glasovanje)
  6.10.Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I (glasovanje)
  6.11.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (glasovanje)
  6.12.Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I (glasovanje)
  6.13.Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije ***I (glasovanje)
  6.14.Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture ***I (glasovanje)
  6.15.Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I (glasovanje)
  6.16.Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I (glasovanje)
  6.17.Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I (glasovanje)
  6.18.Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I (glasovanje)
  6.19.Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I (glasovanje)
  6.20.Ponovna uporaba informacij javnega sektorja ***I (glasovanje)
  6.21.Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice ***I (glasovanje)
  6.22.Minimalna raven izobraževanja pomorščakov ***I (glasovanje)
  6.23.Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023 ***I (glasovanje)
  6.24.Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I (glasovanje)
  6.25.Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (glasovanje)
  6.26.Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Sklepi o določenih dokumentih
 10.Predložitev dokumentov
 11.Sprejetje zapisnikov s tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 12.Datum naslednjih sej
 13.Zaključek seje
 14.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (158 kb)
25/06/2019 15:28
  Seznam navzočih (58 kb)
13/06/2019 13:39
 
Zapisnik (73 kb)
25/06/2019 15:28
  Seznam navzočih (11 kb)
13/06/2019 13:39
  Izidi glasovanja (92 kb)
24/05/2019 09:44
  Poimensko glasovanje (132 kb)
24/05/2019 09:32
 
Zapisnik (269 kb)
25/06/2019 15:28
  Seznam navzočih (70 kb)
13/06/2019 13:39
  Izidi glasovanja (335 kb)
24/05/2019 09:44
  Poimensko glasovanje (728 kb)
24/05/2019 09:32
Zadnja posodobitev: 25. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov