Показалец 
Протокол
PDF 386kWORD 102k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос 

Доклад: Ангел Джамбазки (A8-0185/2019)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: предложение за решение+

 2. Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис 

Доклад: Ангел Джамбазки (A8-0183/2019)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: предложение за решение+

 3. Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос 

Доклад: Ангел Джамбазки (A8-0184/2019)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: предложение за решение+

 4. Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I 

Доклад: Сергей Станишев (A8-0047/2019)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение3комисияПГ+502, 81, 29
Проект на законодателен акт
Целият текст3СЧ1комисия
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване „ан блок“1-2комисия
Член 1, след точка 3
Регламент (ЕС) 2018/1806
Приложение II, част 3
3СЧ2комисияразд.
1/ПГ
2/ПГ
4повече от 38 членове на Парламента
гласуване: предложение на КомисиятаПГ
Искания за поименно гласуване
EFDD:изменение 3СЧ2
ENF:бележка под линия на изменение 3СЧ2
Искания за гласуване поотделно
EFDD:изменение 3СЧ2
Искания за разделно гласуване
ENF:
изменение 3СЧ2
1-ва част:Целият текст с изключение на бележката под линия
2-ра част:бележката под линия
Разни
Барт Стас (група Verts/ALE) също е подписал изменение 4.

 5. Насоки за политиките на заетост на държавите членки * 

Доклад: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
единно гласуванеПГ+454, 125, 30

 6. Управление на отпадъците 

Предложение за резолюция: B8-0231/2019

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0231/2019
(комисия PETI)
единно гласуване+

 7. Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I 

Доклад: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията645=
691=
750=
ECR
EFDD
Verts/ALE
ПГ-279, 341, 4
Проект на законодателен акт
Блок А629повече от 38 членове на Парламентапоотд./ЕГ-195, 421, 5
630повече от 38 членове на Парламентапоотд./ЕГ-199, 407, 15
631повече от 38 членове на Парламентапоотд./ЕГ-197, 419, 3
632повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
633повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
634повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
635повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
618повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
619повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
620повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
621повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
622повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
623повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
624повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
625повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
626повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
627повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
628повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
636повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
637повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
638повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
639повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
640повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
641повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
642повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
643повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
644повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
Блок Б (1-ва част)763повече от 38 членове на ПарламентаПГ-231, 393, 2
292повече от 38 членове на ПарламентаПГ-232, 389, 2
293повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
294повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
295повече от 38 членове на ПарламентаПГ-247, 380, 2
296повече от 38 членове на ПарламентаПГ-248, 376, 3
297повече от 38 членове на ПарламентаПГ-244, 381, 2
298повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
299повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
300повече от 38 членове на ПарламентаПГ-237, 387, 6
301повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
302повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
303повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
304повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
222повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
223повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
224повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
225повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
226повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
227повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
228повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
229повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
230повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
231повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
232повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
233повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
234повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
235повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
236повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
237повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
238повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
239повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
240повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
241повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
242повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
243повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
244повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
245повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
246повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
247повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
248повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
249повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
250повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
251повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
252повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
253повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
254повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
255повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
256повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
257повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
258повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
259повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
260повече от 38 членове на Парламентапоотд.-
Блок Б (2-ра част)ЕГ-216, 406, 3
Блок Б (2-ра част)261повече от 38 членове на Парламента
262повече от 38 членове на Парламента
263повече от 38 членове на Парламента
264повече от 38 членове на Парламента
265повече от 38 членове на Парламента
266повече от 38 членове на Парламента
267повече от 38 членове на Парламента
268повече от 38 членове на Парламента
269повече от 38 членове на Парламента
270повече от 38 членове на Парламента
271повече от 38 членове на Парламента
272повече от 38 членове на Парламента
273повече от 38 членове на Парламента
274повече от 38 членове на Парламента
275повече от 38 членове на Парламента
276повече от 38 членове на Парламента
277повече от 38 членове на Парламента
278повече от 38 членове на Парламента
279повече от 38 членове на Парламента
280повече от 38 членове на Парламента
281повече от 38 членове на Парламента
282повече от 38 членове на Парламента
283повече от 38 членове на Парламента
284повече от 38 членове на Парламента
285повече от 38 членове на Парламента
286повече от 38 членове на Парламента
287повече от 38 членове на Парламента
288повече от 38 членове на Парламента
289повече от 38 членове на Парламента
290повече от 38 членове на Парламента
291повече от 38 членове на Парламента
305повече от 38 членове на Парламента
306повече от 38 членове на Парламента
307повече от 38 членове на Парламента
308повече от 38 членове на Парламента
309повече от 38 членове на Парламента
310повече от 38 членове на Парламента
311повече от 38 членове на Парламента
312повече от 38 членове на Парламента
313повече от 38 членове на Парламента
314повече от 38 членове на Парламента
315повече от 38 членове на Парламента
316повече от 38 членове на Парламента
317повече от 38 членове на Парламента
318повече от 38 членове на Парламента
319повече от 38 членове на Парламента
320повече от 38 членове на Парламента
321повече от 38 членове на Парламента
322повече от 38 членове на Парламента
323повече от 38 членове на Парламента
324повече от 38 членове на Парламента
325повече от 38 членове на Парламента
326повече от 38 членове на Парламента
327повече от 38 членове на Парламента
328повече от 38 членове на Парламента
329повече от 38 членове на Парламента
330повече от 38 членове на Парламента
331повече от 38 членове на Парламента
332повече от 38 членове на Парламента
Блок В-
Блок В701повече от 38 членове на Парламента
702повече от 38 членове на Парламента
703повече от 38 членове на Парламента
704повече от 38 членове на Парламента
705повече от 38 членове на Парламента
706повече от 38 членове на Парламента
707повече от 38 членове на Парламента
708повече от 38 членове на Парламента
709повече от 38 членове на Парламента
710повече от 38 членове на Парламента
711повече от 38 членове на Парламента
692повече от 38 членове на Парламента
693повече от 38 членове на Парламента
694повече от 38 членове на Парламента
695повече от 38 членове на Парламента
696повече от 38 членове на Парламента
697повече от 38 членове на Парламента
698повече от 38 членове на Парламента
699повече от 38 членове на Парламента
700повече от 38 членове на Парламента
712повече от 38 членове на Парламента
713повече от 38 членове на Парламента
714повече от 38 членове на Парламента
715повече от 38 членове на Парламента
Блок ГПГ-199, 432, 4
Блок Г751повече от 38 членове на Парламента
752повече от 38 членове на Парламента
753повече от 38 членове на Парламента
758повече от 38 членове на Парламента
759повече от 38 членове на Парламента
754повече от 38 членове на Парламента
755повече от 38 членове на Парламента
756повече от 38 членове на Парламента
757повече от 38 членове на Парламента
Блок ДПГ-222, 407, 4
Блок Д517повече от 38 членове на Парламента
518повече от 38 членове на Парламента
519повече от 38 членове на Парламента
520повече от 38 членове на Парламента
521повече от 38 членове на Парламента
522повече от 38 членове на Парламента
523повече от 38 членове на Парламента
524повече от 38 членове на Парламента
525повече от 38 членове на Парламента
526повече от 38 членове на Парламента
527повече от 38 членове на Парламента
528повече от 38 членове на Парламента
529повече от 38 членове на Парламента
445повече от 38 членове на Парламента
446повече от 38 членове на Парламента
447повече от 38 членове на Парламента
448повече от 38 членове на Парламента
449повече от 38 членове на Парламента
450повече от 38 членове на Парламента
451повече от 38 членове на Парламента
452повече от 38 членове на Парламента
453повече от 38 членове на Парламента
454повече от 38 членове на Парламента
455повече от 38 членове на Парламента
456повече от 38 членове на Парламента
457повече от 38 членове на Парламента
458повече от 38 членове на Парламента
459повече от 38 членове на Парламента
460повече от 38 членове на Парламента
461повече от 38 членове на Парламента
462повече от 38 членове на Парламента
463повече от 38 членове на Парламента
464повече от 38 членове на Парламента
465повече от 38 членове на Парламента
466повече от 38 членове на Парламента
467повече от 38 членове на Парламента
468повече от 38 членове на Парламента
469повече от 38 членове на Парламента
470повече от 38 членове на Парламента
471повече от 38 членове на Парламента
472повече от 38 членове на Парламента
473повече от 38 членове на Парламента
474повече от 38 членове на Парламента
475повече от 38 членове на Парламента
476повече от 38 членове на Парламента
477повече от 38 членове на Парламента
478повече от 38 членове на Парламента
479повече от 38 членове на Парламента
480повече от 38 членове на Парламента
481повече от 38 членове на Парламента
482повече от 38 членове на Парламента
483повече от 38 членове на Парламента
484повече от 38 членове на Парламента
485повече от 38 членове на Парламента
486повече от 38 членове на Парламента
487повече от 38 членове на Парламента
488повече от 38 членове на Парламента
489повече от 38 членове на Парламента
490повече от 38 членове на Парламента
491повече от 38 членове на Парламента
492повече от 38 членове на Парламента
493повече от 38 членове на Парламента
494повече от 38 членове на Парламента
495повече от 38 членове на Парламента
496повече от 38 членове на Парламента
497повече от 38 членове на Парламента
498повече от 38 членове на Парламента
499повече от 38 членове на Парламента
500повече от 38 членове на Парламента
501повече от 38 членове на Парламента
502повече от 38 членове на Парламента
503повече от 38 членове на Парламента
504повече от 38 членове на Парламента
505повече от 38 членове на Парламента
506повече от 38 членове на Парламента
507повече от 38 членове на Парламента
508повече от 38 членове на Парламента
509повече от 38 членове на Парламента
510повече от 38 членове на Парламента
511повече от 38 членове на Парламента
512повече от 38 членове на Парламента
513повече от 38 членове на Парламента
514повече от 38 членове на Парламента
515повече от 38 членове на Парламента
516повече от 38 членове на Парламента
530повече от 38 членове на Парламента
531повече от 38 членове на Парламента
532повече от 38 членове на Парламента
533повече от 38 членове на Парламента
534повече от 38 членове на Парламента
535повече от 38 членове на Парламента
536повече от 38 членове на Парламента
537повече от 38 членове на Парламента
538повече от 38 членове на Парламента
539повече от 38 членове на Парламента
540повече от 38 членове на Парламента
541повече от 38 членове на Парламента
542повече от 38 членове на Парламента
543повече от 38 членове на Парламента
544повече от 38 членове на Парламента
545повече от 38 членове на Парламента
546повече от 38 членове на Парламента
547повече от 38 членове на Парламента
548повече от 38 членове на Парламента
549повече от 38 членове на Парламента
550повече от 38 членове на Парламента
551повече от 38 членове на Парламента
552повече от 38 членове на Парламента
553повече от 38 членове на Парламента
554повече от 38 членове на Парламента
555повече от 38 членове на Парламента
556повече от 38 членове на Парламента
Блок ЕПГ+349, 278, 9
Блок Е837S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
838S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
839S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
840S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
841S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
842S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
764S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
765S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
766S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
767S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
768S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
769S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
770S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
771S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
772S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
773S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
774S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
775S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
776S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
777S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
778S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
779S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
780S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
781S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
782S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
783S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
784S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
785S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
786S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
787S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
788S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
789S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
790S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
791S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
792S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
793S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
794S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
795S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
796S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
797S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
798S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
799S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
800S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
801S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
802S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
803S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
804S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
805S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
806S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
807S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
808S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
809S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
810S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
811S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
812S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
813S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
814S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
815S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
816S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
817S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
818S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
819S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
820S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
821S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
822S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
823S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
824S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
825S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
826S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
827S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
828S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
829S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
830S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
831S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
832S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
833S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
834S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
835S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
836S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
843S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
844S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
845S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
846S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
847S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
848S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
849S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
850S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
851S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
852S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
853S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
854S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
855S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
856S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
857S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
858S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
859S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
860S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
861S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
862S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
863S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
864S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
865S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
866S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
867S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
868S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
869S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
870S&D, ALDE,
повече от 38 членове на ЕП
Блок Ж671ECRПГ
672ECRПГ
673ECRПГ
674ECRПГ
675ECRПГ
676ECRПГ
677ECRПГ
678ECRПГ
679ECRПГ
680ECRПГ
681ECRПГ
682ECRПГ
739ECRпоотд.
648ECRПГ
651ECRПГ
653ECRПГ
666ECRПГ
687ECRПГ
688ECRПГ
690ECRПГ
735ECRПГ
747ECRПГ
646ECRпоотд.
647ECRпоотд.
649ECRпоотд.
650ECRпоотд.
652ECRпоотд.
654ECRпоотд.
655ECRпоотд.
656ECRпоотд.
657ECRпоотд.
658ECRпоотд.
659ECRпоотд.
660ECRпоотд.
661ECRпоотд.
662ECRпоотд.
663ECRпоотд.
664ECRпоотд.
665ECRпоотд.
667ECRпоотд.
668ECRпоотд.
669ECRпоотд.
670ECRпоотд.
683ECRпоотд.
684ECRпоотд.
685ECRпоотд.
686ECRпоотд.
689ECRпоотд.
723ECRпоотд.
724ECRпоотд.
725ECRпоотд.
726ECRпоотд.
727ECRпоотд.
728ECRпоотд.
729ECRпоотд.
730ECRпоотд.
731ECRпоотд.
732ECRпоотд.
733ECRпоотд.
734ECRпоотд.
736ECRпоотд.
737ECRпоотд.
738ECRпоотд.
740ECRпоотд.
741ECRпоотд.
742ECRпоотд.
743ECRпоотд.
744ECRпоотд.
745ECRпоотд.
746ECRпоотд.
Блок З761повече от 38 членове на Парламентапоотд.
762повече от 38 членове на Парламентапоотд.
760повече от 38 членове на ПарламентаПГ
Блок И719повече от 38 членове на Парламентапоотд.
720повече от 38 членове на Парламентапоотд.
721повече от 38 членове на Парламентапоотд.
716повече от 38 членове на Парламентапоотд.
717повече от 38 членове на Парламентапоотд.
718повече от 38 членове на Парламентапоотд.
722повече от 38 членове на Парламентапоотд.
Блок Й403повече от 38 членове на Парламентапоотд.
404повече от 38 членове на ПарламентаПГ
405повече от 38 членове на Парламентапоотд.
406повече от 38 членове на Парламентапоотд.
407повече от 38 членове на ПарламентаПГ
408повече от 38 членове на Парламентапоотд.
409повече от 38 членове на ПарламентаПГ
410повече от 38 членове на Парламентапоотд.
411повече от 38 членове на Парламентапоотд.
412повече от 38 членове на ПарламентаПГ
413повече от 38 членове на Парламентапоотд.
414повече от 38 членове на Парламентапоотд.
415повече от 38 членове на Парламентапоотд.
416повече от 38 членове на Парламентапоотд.
333повече от 38 членове на Парламентапоотд.
334повече от 38 членове на Парламентапоотд.
335повече от 38 членове на Парламентапоотд.
336повече от 38 членове на Парламентапоотд.
337повече от 38 членове на Парламентапоотд.
338повече от 38 членове на Парламентапоотд.
339повече от 38 членове на Парламентапоотд.
340повече от 38 членове на Парламентапоотд.
341повече от 38 членове на Парламентапоотд.
342повече от 38 членове на Парламентапоотд.
343повече от 38 членове на Парламентапоотд.
344повече от 38 членове на Парламентапоотд.
345повече от 38 членове на Парламентапоотд.
346повече от 38 членове на Парламентапоотд.
347повече от 38 членове на Парламентапоотд.
348повече от 38 членове на Парламентапоотд.
349повече от 38 членове на Парламентапоотд.
350повече от 38 членове на Парламентапоотд.
351повече от 38 членове на Парламентапоотд.
352повече от 38 членове на Парламентапоотд.
353повече от 38 членове на Парламентапоотд.
354повече от 38 членове на Парламентапоотд.
355повече от 38 членове на Парламентапоотд.
356повече от 38 членове на Парламентапоотд.
357повече от 38 членове на Парламентапоотд.
358повече от 38 членове на Парламентапоотд.
359повече от 38 членове на Парламентапоотд.
360повече от 38 членове на Парламентапоотд.
361повече от 38 членове на Парламентапоотд.
362повече от 38 членове на Парламентапоотд.
363повече от 38 членове на Парламентапоотд.
364повече от 38 членове на Парламентапоотд.
365повече от 38 членове на Парламентапоотд.
366повече от 38 членове на Парламентапоотд.
367повече от 38 членове на Парламентапоотд.
368повече от 38 членове на Парламентапоотд.
369повече от 38 членове на Парламентапоотд.
370повече от 38 членове на Парламентапоотд.
371повече от 38 членове на Парламентапоотд.
372повече от 38 членове на Парламентапоотд.
373повече от 38 членове на Парламентапоотд.
374повече от 38 членове на Парламентапоотд.
375повече от 38 членове на Парламентапоотд.
376повече от 38 членове на Парламентапоотд.
377повече от 38 членове на Парламентапоотд.
378повече от 38 членове на Парламентапоотд.
379повече от 38 членове на Парламентапоотд.
380повече от 38 членове на Парламентапоотд.
381повече от 38 членове на Парламентапоотд.
382повече от 38 членове на Парламентапоотд.
383повече от 38 членове на Парламентапоотд.
384повече от 38 членове на Парламентапоотд.
385повече от 38 членове на Парламентапоотд.
386повече от 38 членове на Парламентапоотд.
387повече от 38 членове на Парламентапоотд.
388повече от 38 членове на Парламентапоотд.
389повече от 38 членове на Парламентапоотд.
390повече от 38 членове на Парламентапоотд.
391повече от 38 членове на Парламентапоотд.
392повече от 38 членове на Парламентапоотд.
393повече от 38 членове на Парламентапоотд.
394повече от 38 членове на Парламентапоотд.
395повече от 38 членове на Парламентапоотд.
396повече от 38 членове на Парламентапоотд.
397повече от 38 членове на Парламентапоотд.
398повече от 38 членове на Парламентапоотд.
399повече от 38 членове на Парламентапоотд.
400повече от 38 членове на Парламентапоотд.
401повече от 38 членове на Парламентапоотд.
402повече от 38 членове на Парламентапоотд.
417повече от 38 членове на Парламентапоотд.
418повече от 38 членове на Парламентапоотд.
419повече от 38 членове на Парламентапоотд.
420повече от 38 членове на Парламентапоотд.
421повече от 38 членове на Парламентапоотд.
422повече от 38 членове на Парламентапоотд.
423повече от 38 членове на Парламентапоотд.
425повече от 38 членове на Парламентапоотд.
426повече от 38 членове на Парламентапоотд.
427повече от 38 членове на Парламентапоотд.
428повече от 38 членове на Парламентапоотд.
429повече от 38 членове на Парламентапоотд.
430повече от 38 членове на Парламентапоотд.
431повече от 38 членове на Парламентапоотд.
432повече от 38 членове на Парламентапоотд.
433повече от 38 членове на Парламентапоотд.
434повече от 38 членове на Парламентапоотд.
435повече от 38 членове на Парламентапоотд.
436повече от 38 членове на Парламентапоотд.
437повече от 38 членове на Парламентапоотд.
438повече от 38 членове на Парламентапоотд.
439повече от 38 членове на Парламентапоотд.
440повече от 38 членове на Парламентапоотд.
441повече от 38 членове на Парламентапоотд.
442повече от 38 членове на Парламентапоотд.
443повече от 38 членове на Парламентапоотд.
444повече от 38 членове на Парламентапоотд.
Блок К201EMPLПГ
202EMPLПГ
203EMPLПГ
204EMPLПГ
205EMPLПГ
206EMPLПГ
175EMPLПГ
176EMPLПГ
177EMPLПГ
178EMPLПГ
179EMPLПГ
180EMPLПГ
181EMPLПГ
182EMPLПГ
183EMPLПГ
184EMPLПГ
185EMPLПГ
186EMPLПГ
187EMPLПГ
188EMPLПГ
189EMPLПГ
190EMPLПГ
191EMPLПГ
192EMPLПГ
193EMPLПГ
194EMPLПГ
195EMPLПГ
196EMPLПГ
197EMPLПГ
198EMPLПГ
199EMPLПГ
200EMPLПГ
207EMPLПГ
208EMPLПГ
209EMPLПГ
210EMPLПГ
211EMPLПГ
212EMPLПГ
213EMPLПГ
214EMPLПГ
215EMPLПГ
216EMPLПГ
217EMPLПГ
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+317, 302, 14
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE:изменение 750
S&D:Блок Е, М
ECR:изменения 837, 204, 220, 758, 759, 751, 760, 763
GUE/NGL:изменения 747, 748
Искания за гласуване поотделно
ECR:блок А, Б, В, Г, Д, И, Й, К, Л; изменения 837, 204, 220, 758, 759, 751, 760, 763 блок Е, М, Н; изменения 645, 691, 750; изменения 292, 295, 296, 297, 300, 404, 407, 409, 412, 522, 648, 651, 653, 666, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 687, 688, 690, 735
Разни
В съответствие с член 175 от Правилника за дейността изменения 748, 749, 424, 218-221, 557-617 не бяха поставени на гласуване.

 8. Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи ***I 

Доклад: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията307=
423=
ECR
EFDD
ПГ-225, 409, 3
Проект на законодателен акт
Блок АЕГ-188, 443, 4
Блок А336повече от 38 членове на Парламента
337повече от 38 членове на Парламента
338повече от 38 членове на Парламента
331повече от 38 членове на Парламента
332повече от 38 членове на Парламента
333повече от 38 членове на Парламента
334повече от 38 членове на Парламента
335повече от 38 членове на Парламента
339повече от 38 членове на Парламента
340повече от 38 членове на Парламента
341повече от 38 членове на Парламента
342повече от 38 членове на Парламента
343повече от 38 членове на Парламента
344повече от 38 членове на Парламента
345повече от 38 членове на Парламента
Блок БПГ-212, 411, 6
Блок Б437повече от 38 членове на Парламента
438повече от 38 членове на Парламента
433повече от 38 членове на Парламента
434повече от 38 членове на Парламента
435повече от 38 членове на Парламента
439повече от 38 членове на Парламента
Блок ВЕГ-204, 417, 10
Блок В260повече от 38 членове на Парламента
261повече от 38 членове на Парламента
262повече от 38 членове на Парламента
265повече от 38 членове на Парламента
240повече от 38 членове на Парламента
241повече от 38 членове на Парламента
242повече от 38 членове на Парламента
243повече от 38 членове на Парламента
245повече от 38 членове на Парламента
246повече от 38 членове на Парламента
247повече от 38 членове на Парламента
248повече от 38 членове на Парламента
249повече от 38 членове на Парламента
250повече от 38 членове на Парламента
251повече от 38 членове на Парламента
252повече от 38 членове на Парламента
253повече от 38 членове на Парламента
254повече от 38 членове на Парламента
255повече от 38 членове на Парламента
256повече от 38 членове на Парламента
257повече от 38 членове на Парламента
258повече от 38 членове на Парламента
259повече от 38 членове на Парламента
263повече от 38 членове на Парламента
264повече от 38 членове на Парламента
266повече от 38 членове на Парламента
267повече от 38 членове на Парламента
268повече от 38 членове на Парламента
269повече от 38 членове на Парламента
Блок ГЕГ173, 441, 7
Блок Г320ECR
321ECR
326ECR
308ECR
309ECR
310ECR
311ECR
312ECR
313ECR
314ECR
315ECR
316ECR
317ECR
318ECR
319ECR
322ECR
323ECR
324ECR
325ECR
327ECR
328ECR
329ECR
330ECR
Блок ДЕГ-216, 406, 6
Блок Д189повече от 38 членове на Парламента
190повече от 38 членове на Парламента
191повече от 38 членове на Парламента
192повече от 38 членове на Парламента
196повече от 38 членове на Парламента
197повече от 38 членове на Парламента
154повече от 38 членове на Парламента
155повече от 38 членове на Парламента
156повече от 38 членове на Парламента
157повече от 38 членове на Парламента
158повече от 38 членове на Парламента
159повече от 38 членове на Парламента
160повече от 38 членове на Парламента
161повече от 38 членове на Парламента
162повече от 38 членове на Парламента
163повече от 38 членове на Парламента
164повече от 38 членове на Парламента
165повече от 38 членове на Парламента
166повече от 38 членове на Парламента
167повече от 38 членове на Парламента
168повече от 38 членове на Парламента
169повече от 38 членове на Парламента
170повече от 38 членове на Парламента
171повече от 38 членове на Парламента
172повече от 38 членове на Парламента
173повече от 38 членове на Парламента
174повече от 38 членове на Парламента
175повече от 38 членове на Парламента
176повече от 38 членове на Парламента
177повече от 38 членове на Парламента
178повече от 38 членове на Парламента
179повече от 38 членове на Парламента
180повече от 38 членове на Парламента
181повече от 38 членове на Парламента
182повече от 38 членове на Парламента
183повече от 38 членове на Парламента
184повече от 38 членове на Парламента
185повече от 38 членове на Парламента
187повече от 38 членове на Парламента
193повече от 38 членове на Парламента
198повече от 38 членове на Парламента
199повече от 38 членове на Парламента
200повече от 38 членове на Парламента
201повече от 38 членове на Парламента
202повече от 38 членове на Парламента
203повече от 38 членове на Парламента
204повече от 38 членове на Парламента
205повече от 38 членове на Парламента
206повече от 38 членове на Парламента
207повече от 38 членове на Парламента
208повече от 38 членове на Парламента
209повече от 38 членове на Парламента
210повече от 38 членове на Парламента
211повече от 38 членове на Парламента
212повече от 38 членове на Парламента
213повече от 38 членове на Парламента
214повече от 38 членове на Парламента
215повече от 38 членове на Парламента
216повече от 38 членове на Парламента
217повече от 38 членове на Парламента
218повече от 38 членове на Парламента
219повече от 38 членове на Парламента
220повече от 38 членове на Парламента
221повече от 38 членове на Парламента
222повече от 38 членове на Парламента
223повече от 38 членове на Парламента
224повече от 38 членове на Парламента
225повече от 38 членове на Парламента
226повече от 38 членове на Парламента
227повече от 38 членове на Парламента
228повече от 38 членове на Парламента
229повече от 38 членове на Парламента
230повече от 38 членове на Парламента
231повече от 38 членове на Парламента
232повече от 38 членове на Парламента
233повече от 38 членове на Парламента
234повече от 38 членове на Парламента
235повече от 38 членове на Парламента
236повече от 38 членове на Парламента
237повече от 38 членове на Парламента
Блок ЕПГ+385, 244, 5
Блок Е379S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
382S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
383S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
384S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
346S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
347S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
348S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
349S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
350S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
351S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
352S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
353S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
354S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
355S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
356S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
357S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
358S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
359S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
360S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
361S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
362S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
363S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
364S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
365S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
366S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
367S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
368S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
369S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
370S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
371S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
372S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
373S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
374S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
375S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
376S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
377S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
378S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
380S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
381S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
385S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
386S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
387S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
388S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
389S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
390S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
391S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
392S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
393S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
394S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
395S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
396S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
397S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
398S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
399S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
400S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
401S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
402S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
403S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
404S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
405S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
406S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
407S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
408S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
409S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
410S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
411S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
412S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
413S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
414S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
415S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
416S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
417S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
418S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
419S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
420S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
421S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
422S&D, ALDE, Verts/ALE,
повече от 38 членове на ЕП
Блок Ж139EMPLПГ
141EMPLПГ
119EMPLПГ
120EMPLПГ
121EMPLПГ
122EMPLПГ
123EMPLПГ
124EMPLПГ
125EMPLПГ
126EMPLПГ
127EMPLПГ
128EMPLПГ
129EMPLПГ
130EMPLПГ
131EMPLПГ
132EMPLПГ
133EMPLПГ
134EMPLПГ
135EMPLПГ
136EMPLПГ
137EMPLПГ
138EMPLПГ
140EMPLПГ
142EMPLПГ
143EMPLПГ
144EMPLПГ
145EMPLПГ
Блок З299повече от 38 членове на Парламентапоотд.
270повече от 38 членове на Парламентапоотд.
271повече от 38 членове на Парламентапоотд.
272повече от 38 членове на Парламентапоотд.
273повече от 38 членове на Парламентапоотд.
274повече от 38 членове на Парламентапоотд.
275повече от 38 членове на Парламентапоотд.
276повече от 38 членове на Парламентапоотд.
277повече от 38 членове на Парламентапоотд.
278повече от 38 членове на Парламентапоотд.
279повече от 38 членове на Парламентапоотд.
280повече от 38 членове на Парламентапоотд.
281повече от 38 членове на Парламентапоотд.
282повече от 38 членове на Парламентапоотд.
283повече от 38 членове на Парламентапоотд.
284повече от 38 членове на Парламентапоотд.
285повече от 38 членове на Парламентапоотд.
286повече от 38 членове на Парламентапоотд.
287повече от 38 членове на Парламентапоотд.
288повече от 38 членове на Парламентапоотд.
289повече от 38 членове на Парламентапоотд.
290повече от 38 членове на Парламентапоотд.
291повече от 38 членове на Парламентапоотд.
292повече от 38 членове на Парламентапоотд.
293повече от 38 членове на Парламентапоотд.
294повече от 38 членове на Парламентапоотд.
295повече от 38 членове на Парламентапоотд.
296повече от 38 членове на Парламентапоотд.
297повече от 38 членове на Парламентапоотд.
298повече от 38 членове на Парламентапоотд.
300повече от 38 членове на Парламентапоотд.
301повече от 38 членове на Парламентапоотд.
303повече от 38 членове на Парламентапоотд.
304повече от 38 членове на Парламентапоотд.
305повече от 38 членове на Парламентапоотд.
306повече от 38 членове на Парламентапоотд.
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+394, 236, 5
Искания за поименно гласуване
S&D:Блок Ж, З
ECR:Блок Б; изменения 125, 141, 142, 307
Искания за гласуване поотделно
ECR:блок А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И; изменение 346
Разни
Изменения 186, 188 и 194 бяха отменени, тъй като не съдържаха изменен текст.
Изменение 436 бе оттеглено.
В съответствие с член 175 от Правилника за дейността изменения 195, 424-432, 302, 146-153, 238, 239, 440 не бяха поставени на гласуване.

 9. Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I 

Доклад: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията290=
308=
ECR
EFDD
ПГ-234, 401, 2
Проект на законодателен акт
Блок АПГ184, 445, 4
Блок А241повече от 38 членове на Парламента
245повече от 38 членове на Парламента
214повече от 38 членове на Парламента
215повече от 38 членове на Парламента
216повече от 38 членове на Парламента
217повече от 38 членове на Парламента
218повече от 38 членове на Парламента
219повече от 38 членове на Парламента
220повече от 38 членове на Парламента
221повече от 38 членове на Парламента
222повече от 38 членове на Парламента
223повече от 38 членове на Парламента
224повече от 38 членове на Парламента
225повече от 38 членове на Парламента
226повече от 38 членове на Парламента
227повече от 38 членове на Парламента
228повече от 38 членове на Парламента
229повече от 38 членове на Парламента
230повече от 38 членове на Парламента
231повече от 38 членове на Парламента
232повече от 38 членове на Парламента
233повече от 38 членове на Парламента
234повече от 38 членове на Парламента
235повече от 38 членове на Парламента
236повече от 38 членове на Парламента
237повече от 38 членове на Парламента
238повече от 38 членове на Парламента
239повече от 38 членове на Парламента
240повече от 38 членове на Парламента
242повече от 38 членове на Парламента
243повече от 38 членове на Парламента
244повече от 38 членове на Парламента
Блок БПГ-183, 446, 8
Блок Б258повече от 38 членове на Парламента
248повече от 38 членове на Парламента
246повече от 38 членове на Парламента
247повече от 38 членове на Парламента
249повече от 38 членове на Парламента
250повече от 38 членове на Парламента
251повече от 38 членове на Парламента
252повече от 38 членове на Парламента
253повече от 38 членове на Парламента
254повече от 38 членове на Парламента
255повече от 38 членове на Парламента
256повече от 38 членове на Парламента
257повече от 38 членове на Парламента
Блок ВПГ-195, 433, 6
Блок В301ECR
291ECR
292ECR
293ECR
294ECR
295ECR
296ECR
297ECR
298ECR
299ECR
300ECR
Блок ГПГ-216, 406, 9
Блок Г283ECR
261ECR
262ECR
263ECR
264ECR
265ECR
266ECR
267ECR
268ECR
269ECR
270ECR
271ECR
272ECR
273ECR
274ECR
275ECR
276ECR
277ECR
278ECR
279ECR
280ECR
281ECR
282ECR
284ECR
285ECR
286ECR
287ECR
Блок ДПГ+370, 254, 13
Блок Д169комисия
110комисияразд.
1
2
3
120комисияразд.
1
2
127комисияразд.
1
2
131комисияразд.
1
2
134комисияразд.
1
2
153комисияразд.
1
2
160комисияразд.
1
2
174комисияразд.
1
2
176комисияразд.
1
2
111комисия
112комисия
113комисия
114комисия
115комисия
116комисия
117комисия
118комисия
119комисия
121комисия
122комисия
123комисия
124комисия
125комисия
126комисия
128комисия
129комисия
130комисия
132комисия
133комисия
135комисия
136комисия
137комисия
138комисия
139комисия
140комисия
141комисия
142комисия
143комисия
144комисия
145комисия
146комисия
147комисия
148комисия
149комисия
150комисия
151комисия
152комисия
154комисия
155комисия
156комисия
157комисия
158комисия
159комисия
161комисия
162комисия
163комисия
164комисия
165комисия
166комисия
167комисия
168комисия
170комисия
171комисия
172комисия
173комисия
175комисия
177комисия
178комисия
179комисия
180комисия
181комисия
182комисия
183комисия
Блок Е289S&DПГ
288S&Dпоотд.
Блок Ж206повече от 38 членове на Парламентапоотд.
207повече от 38 членове на ПарламентаПГ
184повече от 38 членове на Парламентапоотд.
185повече от 38 членове на Парламентапоотд.
186повече от 38 членове на Парламентапоотд.
187повече от 38 членове на Парламентапоотд.
188повече от 38 членове на Парламентапоотд.
189повече от 38 членове на Парламентапоотд.
190повече от 38 членове на Парламентапоотд.
191повече от 38 членове на Парламентапоотд.
192повече от 38 членове на Парламентапоотд.
193повече от 38 членове на Парламентапоотд.
194повече от 38 членове на Парламентапоотд.
195повече от 38 членове на Парламентапоотд.
196повече от 38 членове на Парламентапоотд.
197повече от 38 членове на Парламентапоотд.
198повече от 38 членове на Парламентапоотд.
199повече от 38 членове на Парламентапоотд.
200повече от 38 членове на Парламентапоотд.
201повече от 38 членове на Парламентапоотд.
202повече от 38 членове на Парламентапоотд.
203повече от 38 членове на Парламентапоотд.
204повече от 38 членове на Парламентапоотд.
205повече от 38 членове на Парламентапоотд.
208повече от 38 членове на Парламентапоотд.
259повече от 38 членове на Парламентапоотд.
260повече от 38 членове на Парламентапоотд.
302повече от 38 членове на Парламентапоотд.
303повече от 38 членове на Парламентапоотд.
304повече от 38 членове на Парламентапоотд.
305повече от 38 членове на Парламентапоотд.
306повече от 38 членове на ПарламентаПГ
307повече от 38 членове на Парламентапоотд.
309повече от 38 членове на Парламентапоотд.
310повече от 38 членове на Парламентапоотд.
311повече от 38 членове на Парламентапоотд.
312повече от 38 членове на Парламентапоотд.
313повече от 38 членове на Парламентапоотд.
314повече от 38 членове на Парламентапоотд.
315повече от 38 членове на Парламентапоотд.
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+371, 251, 13
Искания за поименно гласуване
S&D:Блок Д
ECR:изменения 122, 123, 128, 164, 168, 169, 170, 207, 241, 245, 248, 283, 289, 290, 301, 306, 308
Искания за гласуване поотделно
S&D:изменения 118, 170
ECR:Блок А, Б, В, Г, Д, Ж; изменения 122, 123, 128, 164, 168, 169, 170, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 241, 245, 259, 260, 283, 289, 290, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
Искания за разделно гласуване
ECR:
изменение 110
1-ва част:„Досега и освен ако е предвидено друго в националното законодателство, правилата за достъп до професията автомобилен превозвач не се прилагаха за предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, до 3,5 тона. Броят на тези предприятия нараства. В резултат на това няколко държави членки взеха решение да прилагат към тези предприятия правилата за достъп до професията автомобилен превозвач, предвидени в Регламент (ЕО) № 1071/2009.“ Целият текст с изключение на думите: „включително тази на ремаркетата,“
2-ра част:„включително тази на ремаркетата,“
3-та част:„За да се избегнат евентуални пропуски и да се осигури минимално равнище на професионализация на сектора, работещ с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, за международни превози посредством общи правила и по този начин да се сближат условията за конкуренция между всички превозвачи, изискванията за упражняване на професията автомобилен превозвач следва да се прилагат по еднакъв начин, като същевременно се избягва несъразмерна административна тежест. Тъй като настоящият регламент се прилага само за предприятия, превозващи стоки за чужда сметка или срещу възнаграждение, предприятията, извършващи транспортни операции за собствена сметка, не попадат в обхвата на разпоредбата.“
изменение 113
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „каботажа“
2-ра част:тази дума
изменение 117
1-ва част:„За да се избягват празни курсове, каботажните превози следва да бъдат разрешени, при спазване на определени ограничения, в приемащата държава членка.“
2-ра част:„За тази цел и за да се улеснят проверките и се премахне несигурността, следва да се премахне ограничаването на броя на каботажните превози след международен превоз, докато броят на дните, които са на разположение за такива превози, следва да бъде намален.“
изменение 120
1-ва част:Целият текст с изключение на думата: „по-бързо и“
2-ра част:тези думи
изменение 127
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „подходящи“ и „за каботажните превози, командироването на работници и документи“
2-ра част:тези думи
изменение 131
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „ясна“ и „достатъчно на брой“
2-ра част:тези думи
изменение 134
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „xi) командироването на работници;“ и „xiii) каботажен превоз.“
2-ра част:тези думи
изменение 140
1-ва част:„Освен ако и докато не бъдат предприети мерки за възстановяване на правата в съответствие с приложимите разпоредби на националното право, посоченото в член 8, параграф 8 удостоверение за професионална компетентност на ръководител на транспортната дейност, обявен за неспособен да ръководи транспортна дейност, става невалидно във всички други държави членки.“
2-ра част:„Комисията изготвя списък с мерките за възстановяване на правата, които водят до възстановяване на добрата репутация.“
изменение 153
1-ва част:„Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане на информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок до пет работни дни, като обосновава надлежно това затруднение или невъзможност.“ „Съответните държави членки си сътрудничат помежду си с оглед намиране на решение за всички възникнали затруднения.“
2-ра част:„В случай на евентуални трайни проблеми при обмена на информация или постоянен отказ за предоставяне на информация без надлежна обосновка, Комисията, след като бъде информирана и след консултация със съответната държава членка, може да предприеме всички необходими мерки за коригиране на положението.“
изменение 160
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „както и тези с маса под 2,4 тона“
2-ра част:тези думи
изменение 174
1-ва част:Целият текст с изключение на думата: „по-нататъшното“
2-ра част:тази дума
изменение 176
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: или съхранявани от интелигентните тахографи
2-ра част:тези думи
Разни
В съответствие с член 175 от Правилника за дейността изменения 209-213 не бяха поставени на гласуване.

 10. Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I 

Доклад: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение23комисияПГ+465, 95, 68

 11. Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I 

Доклад: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване „ан блок“2
4-8
10-11
13
16-17
19
21-22
24-31
33-36
39
42
45
47
51-52
55-79
81-83
85
87-89
91
98-99
101-103
105-107
109-112
114
118-119
122
129-131
133-134
139-140
143
148-149
151
153-154
160-164
166-167
169-170
172-177
179-181
183-187
189
191-194
197
199
201-204
206-216
218
220
222-223
225-248
250-254
256-258
260-262
265-267
272-273
комисия+
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно1комисияпоотд.+
12комисияпоотд.+
15комисияпоотд.+
18комисияпоотд.+
23комисияразд.
1/ЕГ+390, 231, 6
2+
3+
37комисияпоотд./ЕГ+343, 285, 1
38комисияпоотд.+
41комисияразд.
1+
2+
43комисияпоотд./ЕГ+322, 269, 42
44комисияпоотд.+
48комисияпоотд.+
50комисияпоотд.+
53комисияпоотд.+
54комисияпоотд.+
80комисияПГ+381, 234, 20
93комисияпоотд.+
97комисияпоотд.+
100комисияпоотд.+
104комисияпоотд.+
108комисияПГ+409, 207, 16
116комисияпоотд.+
117комисияпоотд.+
120комисияпоотд.+
121комисияпоотд.+
123комисияпоотд.+
126комисияпоотд.+
127комисияразд.
1+
2+
128комисияразд.
1+
2+
132комисияпоотд.+
136комисияпоотд.+
137зкомисияПГ+378, 219, 40
138комисияПГ-292, 330, 10
141комисияпоотд.+
150комисияпоотд.+
152комисияпоотд.+
156комисияПГ-280, 323, 32
157комисияПГ+478, 150, 8
158комисияПГ+481, 142, 11
159комисияпоотд.+
165комисияпоотд.+
168комисияразд.
1+
2+
171комисияпоотд.+
178комисияпоотд.+
182комисияпоотд.+
188комисияпоотд.+
190комисияпоотд.+
195комисияпоотд.+
196комисияпоотд./ЕГ+430, 200, 2
198комисияпоотд.+
200комисияпоотд.+
205комисияразд.
1+
2+
224комисияразд.
1+
2+
255комисияпоотд.+
259комисияпоотд.+
263комисияпоотд.+
264комисияпоотд.+
268комисияпоотд.+
269комисияпоотд.+
270комисияпоотд.+
271комисияпоотд.+
274комисияпоотд.+
275комисияпоотд.+
член 4, параграф 1, точка 1291rev
СЧ1
GUE/NGLПГ+409, 225, 5
84комисия
член 4, параграф 1, точка 2291rev
СЧ2
GUE/NGLПГ+350, 279, 7
86комисия
член 4, параграф 1, след точка 1281Verts/ALEЕГ+368, 248, 20
член 5, § 1292GUE/NGLПГ-120, 509, 5
90комисия+
член 6, § 2, буква в92зкомисия+
293GUE/NGLПГ
член 6, § 4282Verts/ALEЕГ-224, 377, 31
314S&DЕГ-228, 347, 56
94комисия+
член 6, след § 4283=
315=
Verts/ALE
S&D
ЕГ+345, 272, 15
324ALDE
95комисия
96комисияЕГ+342, 290, 2
316S&Dразд.
1
2
член 12, § 1, буква а317S&DЕГ+387, 244, 3
113комисия
член 12, § 2284Verts/ALE-
115комисия+
член 13, параграф 1, буква б)§оригинален текстразд.
1+
2+
член 13, параграф 1, буква e)§оригинален текстразд.
1+
2+
член 13, параграф 1, буква д)§оригинален текстпоотд.+
член 13, параграф 1, буква e)124комисияпоотд.+
§оригинален текстпоотд.
член 13, параграф 1, буква й)125комисияразд.
1+
2/ЕГ+339, 290, 4
§оригинален текстпоотд.
след член 13323ALDE+
член 15, § 1, буква а310GUE/NGLПГ-292, 325, 17
член 15, § 1, буква в311GUE/NGLПГ+345, 281, 5
член 16, § 1, буква а322ALDE-
135комисияПГ-289, 336, 7
285Verts/ALEразд.
1-
2-
318S&D-
член 16, § 1, след буква а312GUE/NGLПГ+342, 290, 2
член 16, § 3, буква а§оригинален текстПГ+557, 64, 11
член 17, след § 1286Verts/ALE-
член 17, § 2, буква г142комисияЕГ-283, 346, 4
§оригинален текстПГ+397, 228, 5
член 17, § 3144комисия+
145зкомисияпоотд.+
146зкомисияпоотд.+
147зкомисияпоотд.+
§оригинален текстПГ
член 18, § 2, буква а155комисияПГ+345, 282, 9
313GUE/NGLПГ
320S&D
член 18, § 4§оригинален текстПГ-307, 319, 8
след член 29321S&D+
219комисия
249=
300=
комисия
GUE/NGL
ПГ+419, 209, 8
287Verts/ALE+
221комисияразд.
1
2
след член 38302GUE/NGLразд.
1/ПГ-259, 373, 4
2/ПГ
след член 45217=
301=
комисия
GUE/NGL
ПГ+399, 228, 10
след приложение V303GUE/NGLПГ-153, 440, 11
съображение 1276Verts/ALE+
3комисия
съображение 2277Verts/ALE+
288GUE/NGL
9комисия
съображение 8278Verts/ALEЕГ-305, 324, 6
14комисия+
съображение 11289GUE/NGL-
20комисия+
304GUE/NGL-
съображение 21279Verts/ALEЕГ+372, 243, 18
32комисия
съображение 27305GUE/NGL-
40комисияразд.
1+
2+
след съображение 27306GUE/NGLЕГ+321, 307, 3
307GUE/NGL+
съображение 28308GUE/NGL+
съображение 30290GUE/NGLПГ-258, 361, 12
46комисия+
съображение 33280Verts/ALEразд.
1+
2-
49комисия+
309GUE/NGL-
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+497, 93, 40
Искания за поименно гласуване
GUE/NGL:изменения 156, 310, 311, 312, 313; член 16, § 3, буква a (предложение на Комисията), член 17, § 2, буква г (предложение на Комисията), член 17, § 3 (предложение на Комисията), член 18, § 4 (предложение на Комисията)
изменения 80, 108, 135, 137, 138, 155, 156, 157, 158, 217=301, 249=300, 290, 291 (rev СЧ1), 291 (rev СЧ2), 292, 293, 302, 303
Искания за гласуване поотделно
ECR:изменение 138
S&D:изменения 15, 50, 97, 104, 126, 132, 137, 138, 150, 152, 156, 171, 182, 190, 255, 259, 263, 264, 268, 270, 271, 274, 275
ALDE:изменения 37, 38, 40, 43, 44, 80, 84, 93, 97, 104, 115, 116, 117, 124, 125, 126, 136, 138, 150, 156, 165, 195, 196, 200, 269
GUE/NGL:член 13, параграф 1, буква д (предложение на Комисията), член 13, параграф 1, буква и (предложение на Комисията), член 13, параграф 1, буква й (предложение на Комисията)
изменения 12, 18, 37, 38, 44, 53, 54, 80, 84, 100, 104, 108, 115, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 135, 137, 138, 141, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 178, 198, 200, 221, 316
Verts/ALE:изменения 1, 37, 48, 80, 84, 93, 97, 104, 108, 117, 121, 124, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 150, 152, 155, 156, 178, 188, 190, 195, 196, 200, 221, 263, 264, 268, 274, 275
Искания за разделно гласуване
S&D:
изменение 40
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „или неподновяването“
2-ра част:тези думи
изменение 41
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: Преработване на продуктите от риболов и аквакултури
2-ра част:тези думи
изменение 125
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „при условие че тези инвестиции не водят до непропорционални разходи за операторите“
2-ра част:тези думи
изменение 168
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „включително събирането на саргасови водорасли в засегнатите най-отдалечени региони“
2-ра част:тези думи
изменение 302
1-ва част:Целият текст с изключение на параграф 10:
2-ра част:параграф 10
ALDE:
изменение 221
1-ва част:Целият текст с изключение на букви а): и б)
2-ра част:буква а) и б)
GUE/NGL:
член 13, параграф 1, буква б (предложение на Комисията)
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „включително изграждането и придобиването на риболовни кораби или“
2-ра част:тези думи
член 13, параграф 1, буква г (предложение на Комисията)
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „временно или“
2-ра част:тези думи
изменение 128
1-ва част:„производството на генетично модифицирани организми,“
2-ра част:„когато това производство може да окаже неблагоприятно въздействие върху естествената околна среда.“
изменение 205
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „растежа на“
2-ра част:тези думи
изменение 224
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „растежа на“
2-ра част:тези думи
изменение 291
1-ва част:точка 1
2-ра част:точка 2
изменение 316
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „но не повече от 30%“
2-ра част:тези думи
Verts/ALE:
изменение 127
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „ако това води до увеличаване на мощността в Kw“
2-ра част:тези думи
изменение 280
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „помощ за съхранение“
2-ра част:тези думи
изменение 285
1-ва част:„първото придобиване на риболовен кораб от млад рибар под 40-годишна възраст, който към момента на подаване на заявлението има подходящ опит като рибар, е официално признат от съответната държава членка или е придобил подходяща професионална квалификация,“
2-ра част:„включително когато рибарят придобива собствеността като мажоритарен акционер в дадено предприятие“
S&D, Verts/ALE:
изменение 23
1-ва част:„Тъй като ЕФМДР отчита важността на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящият регламент следва да спомогне за канализирането на действията в областта на климата и за постигането на общата цел за изразходване на 30% от бюджета на Съюза за подпомагане на целите, свързани с климата.“
2-ра част:„Очаква се действията по настоящия регламент да дадат възможност на ЕФМДР да допринесе за постигането на целите в областта на климата, но без да се засяга финансирането на ОПОР, финансирането на която трябва да бъде отново оценено положително.“
3-та част:„Съответните действия, включително проекти, насочени към опазването и възстановяването на леглата от морски треви и крайбрежните влажни зони, които са основни поглътители на въглерод, ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на ЕФМДР и ще бъдат преразгледани в контекста на приложимите процедури за оценка и преглед.“
Разни
Изменения 294-299 и 319 бяха оттеглени.

 12. Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I 

Доклад: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение97комисияПГ+461, 62, 101
Обща декларация96комисия+

 13. Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I 

Доклад: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение73комисияПГ+335, 269, 21
Проект на законодателен акт
Целият текст73СЧ1комисия
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване „ан блок“1-12
14-36
39-51
53-65
комисия
член 3, след § 271ENF
73СЧ2комисия
37комисия
член 3, § 367GUE/NGL, Verts/ALEПГ
38комисия
73СЧ3комисия
член 4, § 168GUE/NGL, Verts/ALEПГ
73СЧ4комисия
член 6, параграф 1, след буква ж72ENF
73СЧ5комисия
52комисия
след съображение 473СЧ6комисияразд.
1
2
съображение 966ECRПГ
73СЧ7комисияПГ
13комисияПГ
69ENFПГ
след съображение 1270ENF
73СЧ8комисия
гласуване: предложение на КомисиятаПГ
Искания за поименно гласуване
ECR:изменения 13, 66, 73СЧ7
Verts/ALE, GUE/NGL:изменения 67, 68
ENF:изменение 69
Искания за гласуване поотделно
ECR:изменение 73СЧ7
Искания за разделно гласуване
ENF:
съображение 5 в изменение 73 (= 73СЧ6)
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: „и водят до практически трудности за гражданите, когато те желаят да упражняват правото си на свободно движение“
2-ра част:тези думи

 14. Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I 

Доклад: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение66комисияПГ+534, 37, 11

 15. Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I 

Доклад: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията2GUE/NGLПГ-125, 480, 15
Временно споразумение
Временно споразумение3комисияПГ+338, 143, 139
Искания за поименно гласуване
GUE/NGL:изменение 2

 16. Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I 

Доклад: David Casa (A8-0270/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение102комисияПГ+490, 82, 48
Проект на законодателен акт
Целият текст102СЧ1комисия
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване „ан блок“1-13
15-25
27-46
48-57
59-65
67-68
70-86
88-95
комисия
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване поотделно66комисияПГ
87комисияПГ
член 3, параграф 1, буква а100GUE/NGLПГ
47комисия
102СЧ2комисия
член 5, § 1102СЧ3комисияПГ
58комисия
член 899GUE/NGL
101GUE/NGLПГ
69комисия
102СЧ4комисия
след съображение 1396GUE/NGL
съображение 1497GUE/NGL
102СЧ5комисия
26комисия
след съображение 1598GUE/NGL
гласуване: предложение на КомисиятаПГ
Искания за поименно гласуване
GUE/NGL:изменения 66, 87, 100, 101; член 5, § 1, след изменение 102

 17. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I 

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Приключване на първото четене+

 18. Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I 

Доклад: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Приключване на първото четене+

 19. Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I 

Доклад: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+583, 16, 20

 20. Повторна употреба на информацията в обществения сектор ***I 

Доклад: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение2комисияПГ+560, 34, 25

 21. Многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море ***I 

Доклад: Marco Affronte (A8-0389/2018)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение42комисияПГ+563, 32, 22

 22. Минимално ниво на обучение на морските лица ***I 

Доклад: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Временно споразумение
Временно споразумение34комисияПГ+573, 36, 12

 23. Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. ***I 

Доклад: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията
Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията2=
3=
4=
Verts/ALE
EFDD
GUE/NGL
ПГ-199, 414, 9
Проект на законодателен акт
Изменение, внесено от водещата комисия1комисия+
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+443, 169, 8
Искания за поименно гласуване
EFDD:изменение 3

 24. Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I 

Доклад: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Приключване на първото четенеЕГ+339, 205, 62

 25. Предложението за резолюция съгласно член 108, параграф 6 с искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие 

Предложение за резолюция: B8-0232/2019

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0232/2019
(комисия LIBE)
гласуване: резолюция (целия текст)+

 26. Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване 

Доклад: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+358, 185, 53
Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност