Märksõnaregister 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll - Hääletuste tulemused
PDF 328kWORD 181k
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel
 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotlus

 2. Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotlus

 3. Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotlus

 4. Loetelu kolmandatest riikidest, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja neist kolmandatest riikidest, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I

 5. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *

 6. Jäätmekäitlus

 7. Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I

 8. Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I

 9. Autoveosektori muutustega kohanemine ***I

 10. Maagaasi siseturu ühiseeskirjad ***I

 11. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I

 12. Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava ***I

 13. Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine ***I

 14. Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine ***I

 15. Üleeuroopaline personaalne pensionitoode ***I

 16. Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal ***I

 17. Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I

 18. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I

 19. Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine ***I

 20. Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine ***I

 21. Vahemere mõõkkala varude taastamise mitmeaastane kava ***I

 22. Meremeeste väljaõppe miinimumtase ***I

 23. Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023 ***I

 24. Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel ***I

 25. Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6, mis käsitleb arvamuse palumist Euroopa Liidu Kohtult ELi ühinemise kohta naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga

 26. Pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamine maksustamisel
Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika