Index 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal - Rezultatele voturilor
PDF 319kWORD 95k
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles
 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios

 2. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Lampros Fountoulis

 3. Cerere de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos

 4. Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I

 5. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *

 6. Gestionarea deșeurilor

 7. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I

 8. Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I

 9. Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I

 10. Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I

 11. Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești ***I

 12. Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I

 13. Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii

 14. Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere ***I

 15. Un produs paneuropean de pensii personale ***I

 16. Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I

 17. Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I

 18. Fondul social european Plus (FSE+) ***I

 19. Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I

 20. Reutilizarea informațiilor din sectorul public ***I

 21. Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană ***I

 22. Nivelul minim de formare a navigatorilor ***I

 23. Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 ***I

 24. Reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale***I

 25. Solicitarea avizului Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

 26. Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale
Ultima actualizare: 22 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate