Kazalo 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik - Izidi glasovanj
PDF 335kWORD 92k
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj
 Pomen kratic in znakov

 1. Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu

 2. Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu

 3. Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu

 4. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU ***I

 5. Smernice za politike zaposlovanja držav članic *

 6. Ravnanje z odpadki

 7. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I

 8. Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I

 9. Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***I

 10. Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I

 11. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I

 12. Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I

 13. Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije

 14. Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture ***I

 15. Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I

 16. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I

 17. Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I

 18. Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I

 19. Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I

 20. Ponovna uporaba informacij javnega sektorja ***I

 21. Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice ***I

 22. Minimalna raven izobraževanja pomorščakov ***I

 23. Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023 ***I

 24. Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I

 25. Pridobitev mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima

 26. Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom
Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov