Kazalo 
Zapisnik
PDF 335kWORD 92k
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu 

Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: predlog sklepa+

 2. Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu 

Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: predlog sklepa+

 3. Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu 

Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: predlog sklepa+

 4. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU ***I 

Poročilo: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum3odborPG+502, 81, 29
Osnutek zakonodajnega akta
vse besedilo3UD1odbor
Predlogi sprememb pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1-2odbor
Člen 1, po točki 3
Uredba (EU) 2018/1806
Priloga II, del 3
3UD2odborpo delih
1/PG
2/PG
4več kot 38 poslancev
glasovanje: predlog KomisijePG
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predlog spremembe 3UD2
ENF:opomba na dnu strani k predlogu spremembe 3UD2
Zahteve za ločeno glasovanje
EFDD:predlog spremembe 3UD2
Zahteve za glasovanje po delih
ENF:
predlog spremembe 3UD2
1.del:vse besedilo, razen opombe na dnu strani
2.del:opomba na dnu strani
Razno
Bart Staes (skupina Verts/ALE) je tudi podpisnik predloga spremembe 4.

 5. Smernice za politike zaposlovanja držav članic * 

Poročilo: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+454, 125, 30

 6. Ravnanje z odpadki 

Predlog resolucije: B8-0231/2019

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0231/2019
(odbor PETI)
eno samo glasovanje+

 7. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I 

Poročilo: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije645=
691=
750=
ECR
EFDD
Verts/ALE
PG-279, 341, 4
Osnutek zakonodajnega akta
sklop A629več kot 38 poslancevloč./EG-195, 421, 5
630več kot 38 poslancevloč./EG-199, 407, 15
631več kot 38 poslancevloč./EG-197, 419, 3
632več kot 38 poslancevloč.-
633več kot 38 poslancevloč.-
634več kot 38 poslancevloč.-
635več kot 38 poslancevloč.-
618več kot 38 poslancevloč.-
619več kot 38 poslancevloč.-
620več kot 38 poslancevloč.-
621več kot 38 poslancevloč.-
622več kot 38 poslancevloč.-
623več kot 38 poslancevloč.-
624več kot 38 poslancevloč.-
625več kot 38 poslancevloč.-
626več kot 38 poslancevloč.-
627več kot 38 poslancevloč.-
628več kot 38 poslancevloč.-
636več kot 38 poslancevloč.-
637več kot 38 poslancevloč.-
638več kot 38 poslancevloč.-
639več kot 38 poslancevloč.-
640več kot 38 poslancevloč.-
641več kot 38 poslancevloč.-
642več kot 38 poslancevloč.-
643več kot 38 poslancevloč.-
644več kot 38 poslancevloč.-
sklop B (1. del)763več kot 38 poslancevPG-231, 393, 2
292več kot 38 poslancevPG-232, 389, 2
293več kot 38 poslancevloč.-
294več kot 38 poslancevloč.-
295več kot 38 poslancevPG-247, 380, 2
296več kot 38 poslancevPG-248, 376, 3
297več kot 38 poslancevPG-244, 381, 2
298več kot 38 poslancevloč.-
299več kot 38 poslancevloč.-
300več kot 38 poslancevPG-237, 387, 6
301več kot 38 poslancevloč.-
302več kot 38 poslancevloč.-
303več kot 38 poslancevloč.-
304več kot 38 poslancevloč.-
222več kot 38 poslancevloč.-
223več kot 38 poslancevloč.-
224več kot 38 poslancevloč.-
225več kot 38 poslancevloč.-
226več kot 38 poslancevloč.-
227več kot 38 poslancevloč.-
228več kot 38 poslancevloč.-
229več kot 38 poslancevloč.-
230več kot 38 poslancevloč.-
231več kot 38 poslancevloč.-
232več kot 38 poslancevloč.-
233več kot 38 poslancevloč.-
234več kot 38 poslancevloč.-
235več kot 38 poslancevloč.-
236več kot 38 poslancevloč.-
237več kot 38 poslancevloč.-
238več kot 38 poslancevloč.-
239več kot 38 poslancevloč.-
240več kot 38 poslancevloč.-
241več kot 38 poslancevloč.-
242več kot 38 poslancevloč.-
243več kot 38 poslancevloč.-
244več kot 38 poslancevloč.-
245več kot 38 poslancevloč.-
246več kot 38 poslancevloč.-
247več kot 38 poslancevloč.-
248več kot 38 poslancevloč.-
249več kot 38 poslancevloč.-
250več kot 38 poslancevloč.-
251več kot 38 poslancevloč.-
252več kot 38 poslancevloč.-
253več kot 38 poslancevloč.-
254več kot 38 poslancevloč.-
255več kot 38 poslancevloč.-
256več kot 38 poslancevloč.-
257več kot 38 poslancevloč.-
258več kot 38 poslancevloč.-
259več kot 38 poslancevloč.-
260več kot 38 poslancevloč.-
sklop B (2. del)EG-216, 406, 3
sklop B (2. del)261več kot 38 poslancev
262več kot 38 poslancev
263več kot 38 poslancev
264več kot 38 poslancev
265več kot 38 poslancev
266več kot 38 poslancev
267več kot 38 poslancev
268več kot 38 poslancev
269več kot 38 poslancev
270več kot 38 poslancev
271več kot 38 poslancev
272več kot 38 poslancev
273več kot 38 poslancev
274več kot 38 poslancev
275več kot 38 poslancev
276več kot 38 poslancev
277več kot 38 poslancev
278več kot 38 poslancev
279več kot 38 poslancev
280več kot 38 poslancev
281več kot 38 poslancev
282več kot 38 poslancev
283več kot 38 poslancev
284več kot 38 poslancev
285več kot 38 poslancev
286več kot 38 poslancev
287več kot 38 poslancev
288več kot 38 poslancev
289več kot 38 poslancev
290več kot 38 poslancev
291več kot 38 poslancev
305več kot 38 poslancev
306več kot 38 poslancev
307več kot 38 poslancev
308več kot 38 poslancev
309več kot 38 poslancev
310več kot 38 poslancev
311več kot 38 poslancev
312več kot 38 poslancev
313več kot 38 poslancev
314več kot 38 poslancev
315več kot 38 poslancev
316več kot 38 poslancev
317več kot 38 poslancev
318več kot 38 poslancev
319več kot 38 poslancev
320več kot 38 poslancev
321več kot 38 poslancev
322več kot 38 poslancev
323več kot 38 poslancev
324več kot 38 poslancev
325več kot 38 poslancev
326več kot 38 poslancev
327več kot 38 poslancev
328več kot 38 poslancev
329več kot 38 poslancev
330več kot 38 poslancev
331več kot 38 poslancev
332več kot 38 poslancev
sklop C-
sklop C701več kot 38 poslancev
702več kot 38 poslancev
703več kot 38 poslancev
704več kot 38 poslancev
705več kot 38 poslancev
706več kot 38 poslancev
707več kot 38 poslancev
708več kot 38 poslancev
709več kot 38 poslancev
710več kot 38 poslancev
711več kot 38 poslancev
692več kot 38 poslancev
693več kot 38 poslancev
694več kot 38 poslancev
695več kot 38 poslancev
696več kot 38 poslancev
697več kot 38 poslancev
698več kot 38 poslancev
699več kot 38 poslancev
700več kot 38 poslancev
712več kot 38 poslancev
713več kot 38 poslancev
714več kot 38 poslancev
715več kot 38 poslancev
sklop DPG-199, 432, 4
sklop D751več kot 38 poslancev
752več kot 38 poslancev
753več kot 38 poslancev
758več kot 38 poslancev
759več kot 38 poslancev
754več kot 38 poslancev
755več kot 38 poslancev
756več kot 38 poslancev
757več kot 38 poslancev
sklop EPG-222, 407, 4
sklop E517več kot 38 poslancev
518več kot 38 poslancev
519več kot 38 poslancev
520več kot 38 poslancev
521več kot 38 poslancev
522več kot 38 poslancev
523več kot 38 poslancev
524več kot 38 poslancev
525več kot 38 poslancev
526več kot 38 poslancev
527več kot 38 poslancev
528več kot 38 poslancev
529več kot 38 poslancev
445več kot 38 poslancev
446več kot 38 poslancev
447več kot 38 poslancev
448več kot 38 poslancev
449več kot 38 poslancev
450več kot 38 poslancev
451več kot 38 poslancev
452več kot 38 poslancev
453več kot 38 poslancev
454več kot 38 poslancev
455več kot 38 poslancev
456več kot 38 poslancev
457več kot 38 poslancev
458več kot 38 poslancev
459več kot 38 poslancev
460več kot 38 poslancev
461več kot 38 poslancev
462več kot 38 poslancev
463več kot 38 poslancev
464več kot 38 poslancev
465več kot 38 poslancev
466več kot 38 poslancev
467več kot 38 poslancev
468več kot 38 poslancev
469več kot 38 poslancev
470več kot 38 poslancev
471več kot 38 poslancev
472več kot 38 poslancev
473več kot 38 poslancev
474več kot 38 poslancev
475več kot 38 poslancev
476več kot 38 poslancev
477več kot 38 poslancev
478več kot 38 poslancev
479več kot 38 poslancev
480več kot 38 poslancev
481več kot 38 poslancev
482več kot 38 poslancev
483več kot 38 poslancev
484več kot 38 poslancev
485več kot 38 poslancev
486več kot 38 poslancev
487več kot 38 poslancev
488več kot 38 poslancev
489več kot 38 poslancev
490več kot 38 poslancev
491več kot 38 poslancev
492več kot 38 poslancev
493več kot 38 poslancev
494več kot 38 poslancev
495več kot 38 poslancev
496več kot 38 poslancev
497več kot 38 poslancev
498več kot 38 poslancev
499več kot 38 poslancev
500več kot 38 poslancev
501več kot 38 poslancev
502več kot 38 poslancev
503več kot 38 poslancev
504več kot 38 poslancev
505več kot 38 poslancev
506več kot 38 poslancev
507več kot 38 poslancev
508več kot 38 poslancev
509več kot 38 poslancev
510več kot 38 poslancev
511več kot 38 poslancev
512več kot 38 poslancev
513več kot 38 poslancev
514več kot 38 poslancev
515več kot 38 poslancev
516več kot 38 poslancev
530več kot 38 poslancev
531več kot 38 poslancev
532več kot 38 poslancev
533več kot 38 poslancev
534več kot 38 poslancev
535več kot 38 poslancev
536več kot 38 poslancev
537več kot 38 poslancev
538več kot 38 poslancev
539več kot 38 poslancev
540več kot 38 poslancev
541več kot 38 poslancev
542več kot 38 poslancev
543več kot 38 poslancev
544več kot 38 poslancev
545več kot 38 poslancev
546več kot 38 poslancev
547več kot 38 poslancev
548več kot 38 poslancev
549več kot 38 poslancev
550več kot 38 poslancev
551več kot 38 poslancev
552več kot 38 poslancev
553več kot 38 poslancev
554več kot 38 poslancev
555več kot 38 poslancev
556več kot 38 poslancev
sklop FPG+349, 278, 9
sklop F837S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
838S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
839S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
840S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
841S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
842S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
764S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
765S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
766S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
767S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
768S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
769S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
770S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
771S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
772S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
773S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
774S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
775S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
776S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
777S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
778S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
779S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
780S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
781S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
782S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
783S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
784S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
785S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
786S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
787S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
788S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
789S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
790S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
791S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
792S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
793S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
794S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
795S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
796S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
797S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
798S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
799S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
800S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
801S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
802S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
803S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
804S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
805S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
806S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
807S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
808S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
809S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
810S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
811S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
812S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
813S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
814S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
815S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
816S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
817S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
818S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
819S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
820S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
821S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
822S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
823S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
824S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
825S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
826S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
827S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
828S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
829S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
830S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
831S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
832S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
833S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
834S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
835S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
836S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
843S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
844S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
845S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
846S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
847S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
848S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
849S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
850S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
851S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
852S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
853S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
854S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
855S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
856S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
857S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
858S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
859S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
860S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
861S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
862S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
863S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
864S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
865S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
866S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
867S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
868S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
869S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
870S&D, ALDE
več kot 38 poslancev
sklop G671ECRPG
672ECRPG
673ECRPG
674ECRPG
675ECRPG
676ECRPG
677ECRPG
678ECRPG
679ECRPG
680ECRPG
681ECRPG
682ECRPG
739ECRloč.
648ECRPG
651ECRPG
653ECRPG
666ECRPG
687ECRPG
688ECRPG
690ECRPG
735ECRPG
747ECRPG
646ECRloč.
647ECRloč.
649ECRloč.
650ECRloč.
652ECRloč.
654ECRloč.
655ECRloč.
656ECRloč.
657ECRloč.
658ECRloč.
659ECRloč.
660ECRloč.
661ECRloč.
662ECRloč.
663ECRloč.
664ECRloč.
665ECRloč.
667ECRloč.
668ECRloč.
669ECRloč.
670ECRloč.
683ECRloč.
684ECRloč.
685ECRloč.
686ECRloč.
689ECRloč.
723ECRloč.
724ECRloč.
725ECRloč.
726ECRloč.
727ECRloč.
728ECRloč.
729ECRloč.
730ECRloč.
731ECRloč.
732ECRloč.
733ECRloč.
734ECRloč.
736ECRloč.
737ECRloč.
738ECRloč.
740ECRloč.
741ECRloč.
742ECRloč.
743ECRloč.
744ECRloč.
745ECRloč.
746ECRloč.
sklop H761več kot 38 poslancevloč.
762več kot 38 poslancevloč.
760več kot 38 poslancevPG
sklop I719več kot 38 poslancevloč.
720več kot 38 poslancevloč.
721več kot 38 poslancevloč.
716več kot 38 poslancevloč.
717več kot 38 poslancevloč.
718več kot 38 poslancevloč.
722več kot 38 poslancevloč.
sklop J403več kot 38 poslancevloč.
404več kot 38 poslancevPG
405več kot 38 poslancevloč.
406več kot 38 poslancevloč.
407več kot 38 poslancevPG
408več kot 38 poslancevloč.
409več kot 38 poslancevPG
410več kot 38 poslancevloč.
411več kot 38 poslancevloč.
412več kot 38 poslancevPG
413več kot 38 poslancevloč.
414več kot 38 poslancevloč.
415več kot 38 poslancevloč.
416več kot 38 poslancevloč.
333več kot 38 poslancevloč.
334več kot 38 poslancevloč.
335več kot 38 poslancevloč.
336več kot 38 poslancevloč.
337več kot 38 poslancevloč.
338več kot 38 poslancevloč.
339več kot 38 poslancevloč.
340več kot 38 poslancevloč.
341več kot 38 poslancevloč.
342več kot 38 poslancevloč.
343več kot 38 poslancevloč.
344več kot 38 poslancevloč.
345več kot 38 poslancevloč.
346več kot 38 poslancevloč.
347več kot 38 poslancevloč.
348več kot 38 poslancevloč.
349več kot 38 poslancevloč.
350več kot 38 poslancevloč.
351več kot 38 poslancevloč.
352več kot 38 poslancevloč.
353več kot 38 poslancevloč.
354več kot 38 poslancevloč.
355več kot 38 poslancevloč.
356več kot 38 poslancevloč.
357več kot 38 poslancevloč.
358več kot 38 poslancevloč.
359več kot 38 poslancevloč.
360več kot 38 poslancevloč.
361več kot 38 poslancevloč.
362več kot 38 poslancevloč.
363več kot 38 poslancevloč.
364več kot 38 poslancevloč.
365več kot 38 poslancevloč.
366več kot 38 poslancevloč.
367več kot 38 poslancevloč.
368več kot 38 poslancevloč.
369več kot 38 poslancevloč.
370več kot 38 poslancevloč.
371več kot 38 poslancevloč.
372več kot 38 poslancevloč.
373več kot 38 poslancevloč.
374več kot 38 poslancevloč.
375več kot 38 poslancevloč.
376več kot 38 poslancevloč.
377več kot 38 poslancevloč.
378več kot 38 poslancevloč.
379več kot 38 poslancevloč.
380več kot 38 poslancevloč.
381več kot 38 poslancevloč.
382več kot 38 poslancevloč.
383več kot 38 poslancevloč.
384več kot 38 poslancevloč.
385več kot 38 poslancevloč.
386več kot 38 poslancevloč.
387več kot 38 poslancevloč.
388več kot 38 poslancevloč.
389več kot 38 poslancevloč.
390več kot 38 poslancevloč.
391več kot 38 poslancevloč.
392več kot 38 poslancevloč.
393več kot 38 poslancevloč.
394več kot 38 poslancevloč.
395več kot 38 poslancevloč.
396več kot 38 poslancevloč.
397več kot 38 poslancevloč.
398več kot 38 poslancevloč.
399več kot 38 poslancevloč.
400več kot 38 poslancevloč.
401več kot 38 poslancevloč.
402več kot 38 poslancevloč.
417več kot 38 poslancevloč.
418več kot 38 poslancevloč.
419več kot 38 poslancevloč.
420več kot 38 poslancevloč.
421več kot 38 poslancevloč.
422več kot 38 poslancevloč.
423več kot 38 poslancevloč.
425več kot 38 poslancevloč.
426več kot 38 poslancevloč.
427več kot 38 poslancevloč.
428več kot 38 poslancevloč.
429več kot 38 poslancevloč.
430več kot 38 poslancevloč.
431več kot 38 poslancevloč.
432več kot 38 poslancevloč.
433več kot 38 poslancevloč.
434več kot 38 poslancevloč.
435več kot 38 poslancevloč.
436več kot 38 poslancevloč.
437več kot 38 poslancevloč.
438več kot 38 poslancevloč.
439več kot 38 poslancevloč.
440več kot 38 poslancevloč.
441več kot 38 poslancevloč.
442več kot 38 poslancevloč.
443več kot 38 poslancevloč.
444več kot 38 poslancevloč.
sklop K201EMPLPG
202EMPLPG
203EMPLPG
204EMPLPG
205EMPLPG
206EMPLPG
175EMPLPG
176EMPLPG
177EMPLPG
178EMPLPG
179EMPLPG
180EMPLPG
181EMPLPG
182EMPLPG
183EMPLPG
184EMPLPG
185EMPLPG
186EMPLPG
187EMPLPG
188EMPLPG
189EMPLPG
190EMPLPG
191EMPLPG
192EMPLPG
193EMPLPG
194EMPLPG
195EMPLPG
196EMPLPG
197EMPLPG
198EMPLPG
199EMPLPG
200EMPLPG
207EMPLPG
208EMPLPG
209EMPLPG
210EMPLPG
211EMPLPG
212EMPLPG
213EMPLPG
214EMPLPG
215EMPLPG
216EMPLPG
217EMPLPG
glasovanje: predlog KomisijePG+317, 302, 14
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE:predlog spremembe 750
S&D:sklopa F, M
ECR:predlogi sprememb 837, 204, 220, 758, 759, 751, 760, 763
GUE/NGL:predloga sprememb 747, 748
Zahteve za ločeno glasovanje
ECR:sklopi A, B, C, D, E, I, J, K, L; predlogi sprememb 837, 204, 220, 758, 759, 751, 760, 763; sklopi F, M, N; predlogi sprememb 645, 691, 750; predlogi sprememb 292, 295, 296, 297, 300, 404, 407, 409, 412, 522, 648, 651, 653, 666, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 687, 688, 690, 735
Razno
O predlogih sprememb 748, 749, 424, 218-221, 557-617 se v skladu s členom 175 Poslovnika ni glasovalo.

 8. Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I 

Poročilo: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije307=
423=
ECR
EFDD
PG-225, 409, 3
Osnutek zakonodajnega akta
sklop AEG-188, 443, 4
sklop A336več kot 38 poslancev
337več kot 38 poslancev
338več kot 38 poslancev
331več kot 38 poslancev
332več kot 38 poslancev
333več kot 38 poslancev
334več kot 38 poslancev
335več kot 38 poslancev
339več kot 38 poslancev
340več kot 38 poslancev
341več kot 38 poslancev
342več kot 38 poslancev
343več kot 38 poslancev
344več kot 38 poslancev
345več kot 38 poslancev
sklop BPG-212, 411, 6
sklop B437več kot 38 poslancev
438več kot 38 poslancev
433več kot 38 poslancev
434več kot 38 poslancev
435več kot 38 poslancev
439več kot 38 poslancev
sklop CEG-204, 417, 10
sklop C260več kot 38 poslancev
261več kot 38 poslancev
262več kot 38 poslancev
265več kot 38 poslancev
240več kot 38 poslancev
241več kot 38 poslancev
242več kot 38 poslancev
243več kot 38 poslancev
245več kot 38 poslancev
246več kot 38 poslancev
247več kot 38 poslancev
248več kot 38 poslancev
249več kot 38 poslancev
250več kot 38 poslancev
251več kot 38 poslancev
252več kot 38 poslancev
253več kot 38 poslancev
254več kot 38 poslancev
255več kot 38 poslancev
256več kot 38 poslancev
257več kot 38 poslancev
258več kot 38 poslancev
259več kot 38 poslancev
263več kot 38 poslancev
264več kot 38 poslancev
266več kot 38 poslancev
267več kot 38 poslancev
268več kot 38 poslancev
269več kot 38 poslancev
sklop DEG173, 441, 7
sklop D320ECR
321ECR
326ECR
308ECR
309ECR
310ECR
311ECR
312ECR
313ECR
314ECR
315ECR
316ECR
317ECR
318ECR
319ECR
322ECR
323ECR
324ECR
325ECR
327ECR
328ECR
329ECR
330ECR
sklop EEG-216, 406, 6
sklop E189več kot 38 poslancev
190več kot 38 poslancev
191več kot 38 poslancev
192več kot 38 poslancev
196več kot 38 poslancev
197več kot 38 poslancev
154več kot 38 poslancev
155več kot 38 poslancev
156več kot 38 poslancev
157več kot 38 poslancev
158več kot 38 poslancev
159več kot 38 poslancev
160več kot 38 poslancev
161več kot 38 poslancev
162več kot 38 poslancev
163več kot 38 poslancev
164več kot 38 poslancev
165več kot 38 poslancev
166več kot 38 poslancev
167več kot 38 poslancev
168več kot 38 poslancev
169več kot 38 poslancev
170več kot 38 poslancev
171več kot 38 poslancev
172več kot 38 poslancev
173več kot 38 poslancev
174več kot 38 poslancev
175več kot 38 poslancev
176več kot 38 poslancev
177več kot 38 poslancev
178več kot 38 poslancev
179več kot 38 poslancev
180več kot 38 poslancev
181več kot 38 poslancev
182več kot 38 poslancev
183več kot 38 poslancev
184več kot 38 poslancev
185več kot 38 poslancev
187več kot 38 poslancev
193več kot 38 poslancev
198več kot 38 poslancev
199več kot 38 poslancev
200več kot 38 poslancev
201več kot 38 poslancev
202več kot 38 poslancev
203več kot 38 poslancev
204več kot 38 poslancev
205več kot 38 poslancev
206več kot 38 poslancev
207več kot 38 poslancev
208več kot 38 poslancev
209več kot 38 poslancev
210več kot 38 poslancev
211več kot 38 poslancev
212več kot 38 poslancev
213več kot 38 poslancev
214več kot 38 poslancev
215več kot 38 poslancev
216več kot 38 poslancev
217več kot 38 poslancev
218več kot 38 poslancev
219več kot 38 poslancev
220več kot 38 poslancev
221več kot 38 poslancev
222več kot 38 poslancev
223več kot 38 poslancev
224več kot 38 poslancev
225več kot 38 poslancev
226več kot 38 poslancev
227več kot 38 poslancev
228več kot 38 poslancev
229več kot 38 poslancev
230več kot 38 poslancev
231več kot 38 poslancev
232več kot 38 poslancev
233več kot 38 poslancev
234več kot 38 poslancev
235več kot 38 poslancev
236več kot 38 poslancev
237več kot 38 poslancev
sklop FPG+385, 244, 5
sklop F379S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
382S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
383S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
384S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
346S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
347S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
348S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
349S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
350S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
351S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
352S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
353S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
354S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
355S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
356S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
357S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
358S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
359S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
360S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
361S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
362S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
363S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
364S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
365S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
366S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
367S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
368S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
369S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
370S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
371S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
372S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
373S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
374S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
375S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
376S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
377S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
378S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
380S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
381S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
385S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
386S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
387S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
388S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
389S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
390S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
391S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
392S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
393S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
394S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
395S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
396S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
397S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
398S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
399S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
400S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
401S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
402S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
403S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
404S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
405S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
406S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
407S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
408S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
409S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
410S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
411S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
412S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
413S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
414S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
415S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
416S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
417S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
418S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
419S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
420S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
421S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
422S&D, ALDE, Verts/ALE,
več kot 38 poslancev
sklop G139EMPLPG
141EMPLPG
119EMPLPG
120EMPLPG
121EMPLPG
122EMPLPG
123EMPLPG
124EMPLPG
125EMPLPG
126EMPLPG
127EMPLPG
128EMPLPG
129EMPLPG
130EMPLPG
131EMPLPG
132EMPLPG
133EMPLPG
134EMPLPG
135EMPLPG
136EMPLPG
137EMPLPG
138EMPLPG
140EMPLPG
142EMPLPG
143EMPLPG
144EMPLPG
145EMPLPG
sklop H299več kot 38 poslancevloč.
270več kot 38 poslancevloč.
271več kot 38 poslancevloč.
272več kot 38 poslancevloč.
273več kot 38 poslancevloč.
274več kot 38 poslancevloč.
275več kot 38 poslancevloč.
276več kot 38 poslancevloč.
277več kot 38 poslancevloč.
278več kot 38 poslancevloč.
279več kot 38 poslancevloč.
280več kot 38 poslancevloč.
281več kot 38 poslancevloč.
282več kot 38 poslancevloč.
283več kot 38 poslancevloč.
284več kot 38 poslancevloč.
285več kot 38 poslancevloč.
286več kot 38 poslancevloč.
287več kot 38 poslancevloč.
288več kot 38 poslancevloč.
289več kot 38 poslancevloč.
290več kot 38 poslancevloč.
291več kot 38 poslancevloč.
292več kot 38 poslancevloč.
293več kot 38 poslancevloč.
294več kot 38 poslancevloč.
295več kot 38 poslancevloč.
296več kot 38 poslancevloč.
297več kot 38 poslancevloč.
298več kot 38 poslancevloč.
300več kot 38 poslancevloč.
301več kot 38 poslancevloč.
303več kot 38 poslancevloč.
304več kot 38 poslancevloč.
305več kot 38 poslancevloč.
306več kot 38 poslancevloč.
glasovanje: predlog KomisijePG+394, 236, 5
Zahteve za poimensko glasovanje
S&D:sklopa G, H
ECR:sklop B; predlogi sprememb 125, 141, 142, 307
Zahteve za ločeno glasovanje
ECR:sklopi A, B, C, D, E, G, H, I; predlog spremembe 346
Razno
Predlogi sprememb 186, 188 in 194 so bili razveljavljeni, saj niso vsebovali spremenjenega besedila.
Predlog spremembe 436 je bil umaknjen.
O predlogih sprememb 95, 424-432, 302, 146-153, 238, 239, 440 se v skladu s členom 175 Poslovnika ni glasovalo.

 9. Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***I 

Poročilo: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije290=
308=
ECR
EFDD
PG-234, 401, 2
Osnutek zakonodajnega akta
sklop APG184, 445, 4
sklop A241več kot 38 poslancev
245več kot 38 poslancev
214več kot 38 poslancev
215več kot 38 poslancev
216več kot 38 poslancev
217več kot 38 poslancev
218več kot 38 poslancev
219več kot 38 poslancev
220več kot 38 poslancevloč.
221več kot 38 poslancevloč.
222več kot 38 poslancevloč.
223več kot 38 poslancevloč.
224več kot 38 poslancevloč.
225več kot 38 poslancevloč.
226več kot 38 poslancevloč.
227več kot 38 poslancevloč.
228več kot 38 poslancevloč.
229več kot 38 poslancevloč.
230več kot 38 poslancevloč.
231več kot 38 poslancevloč.
232več kot 38 poslancevloč.
233več kot 38 poslancevloč.
234več kot 38 poslancevloč.
235več kot 38 poslancevloč.
236več kot 38 poslancevloč.
237več kot 38 poslancev
238več kot 38 poslancev
239več kot 38 poslancev
240več kot 38 poslancev
242več kot 38 poslancev
243več kot 38 poslancev
244več kot 38 poslancev
sklop BPG-183, 446, 8
sklop B258več kot 38 poslancev
248več kot 38 poslancev
246več kot 38 poslancev
247več kot 38 poslancev
249več kot 38 poslancev
250več kot 38 poslancev
251več kot 38 poslancev
252več kot 38 poslancev
253več kot 38 poslancev
254več kot 38 poslancev
255več kot 38 poslancev
256več kot 38 poslancev
257več kot 38 poslancev
sklop CPG-195, 433, 6
sklop C301ECR
291ECR
292ECR
293ECR
294ECR
295ECR
296ECR
297ECR
298ECR
299ECR
300ECR
sklop DPG-216, 406, 9
sklop D283ECR
261ECR
262ECR
263ECR
264ECR
265ECR
266ECR
267ECR
268ECR
269ECR
270ECR
271ECR
272ECR
273ECR
274ECR
275ECR
276ECR
277ECR
278ECR
279ECR
280ECR
281ECR
282ECR
284ECR
285ECR
286ECR
287ECR
sklop EPG+370, 254, 13
sklop E169odbor
110odborpo delih
1
2
3
120odborpo delih
1
2
127odborpo delih
1
2
131odborpo delih
1
2
134odborpo delih
1
2
153odborpo delih
1
2
160odborpo delih
1
2
174odborpo delih
1
2
176odborpo delih
1
2
111odbor
112odbor
113odbor
114odbor
115odbor
116odbor
117odbor
118odbor
119odbor
121odbor
122odbor
123odbor
124odbor
125odbor
126odbor
128odbor
129odbor
130odbor
132odbor
133odbor
135odbor
136odbor
137odbor
138odbor
139odbor
140odbor
141odbor
142odbor
143odbor
144odbor
145odbor
146odbor
147odbor
148odbor
149odbor
150odbor
151odbor
152odbor
154odbor
155odbor
156odbor
157odbor
158odbor
159odbor
161odbor
162odbor
163odbor
164odbor
165odbor
166odbor
167odbor
168odbor
170odbor
171odbor
172odbor
173odbor
175odbor
177odbor
178odbor
179odbor
180odbor
181odbor
182odbor
183odbor
sklop F289S&DPG
288S&Dloč.
sklop G206več kot 38 poslancevloč.
207več kot 38 poslancevPG
184več kot 38 poslancevloč.
185več kot 38 poslancevloč.
186več kot 38 poslancevloč.
187več kot 38 poslancevloč.
188več kot 38 poslancevloč.
189več kot 38 poslancevloč.
190več kot 38 poslancevloč.
191več kot 38 poslancevloč.
192več kot 38 poslancevloč.
193več kot 38 poslancevloč.
194več kot 38 poslancevloč.
195več kot 38 poslancevloč.
196več kot 38 poslancevloč.
197več kot 38 poslancevloč.
198več kot 38 poslancevloč.
199več kot 38 poslancevloč.
200več kot 38 poslancevloč.
201več kot 38 poslancevloč.
202več kot 38 poslancevloč.
203več kot 38 poslancevloč.
204več kot 38 poslancevloč.
205več kot 38 poslancevloč.
208več kot 38 poslancevloč.
259več kot 38 poslancevloč.
260več kot 38 poslancevloč.
302več kot 38 poslancevloč.
303več kot 38 poslancevloč.
304več kot 38 poslancevloč.
305več kot 38 poslancevloč.
306več kot 38 poslancevPG
307več kot 38 poslancevloč.
309več kot 38 poslancevloč.
310več kot 38 poslancevloč.
311več kot 38 poslancevloč.
312več kot 38 poslancevloč.
313več kot 38 poslancevloč.
314več kot 38 poslancevloč.
315več kot 38 poslancevloč.
glasovanje: predlog KomisijePG+371, 251, 13
Zahteve za poimensko glasovanje
S&D:sklop E
ECR:predlogi sprememb 122, 123, 128, 164, 168, 169, 170, 207, 241, 245, 248, 283, 289, 290, 301, 306, 308
Zahteve za ločeno glasovanje
S&D:predloga sprememb 118, 170
ECR:sklopi A, B, C, D, E, G; predlogi sprememb 122, 123, 128, 164, 168, 169, 170, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 241, 245, 259, 260, 283, 289, 290, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
predlog spremembe 110
1.del:„Zdaj se, razen če ni drugače določeno z nacionalno zakonodajo, pravila za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, ne presega 3,5 tone. Število takih podjetij se povečuje. Posledično se je več držav članic odločilo, da bodo pravila o pogojih za začetek opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe (ES) št. 1071/2009 uporabljala tudi za navedena podjetja.“ brez besed: „vključno z maso priklopnikov“
2.del:„vključno z maso priklopnikov“
3.del:„Da bi preprečili morebitne vrzeli in da bi se s skupnimi pravili zagotovila minimalna raven profesionalizacije sektorja, ki uporablja motorna vozila, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila, vključno z maso priklopnikov, je od 2,4 do 3,5 tone in ki se uporabljajo za mednarodni prevoz, in da bi se tako zbližali konkurenčni pogoji med vsemi prevozniki, bi se morale zahteve za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika enako uporabljati, hkrati pa bi bilo treba preprečiti nesorazmerno upravno breme. Ker ta uredba velja le za podjetja, ki prevažajo blago za najem ali plačilo, podjetja, ki opravljajo prevoze za lastne potrebe, niso zajeta v to določbo.“
predlog spremembe 113
1.del:vse besedilo brez besed „in kabotaži“
2.del:te besede
predlog spremembe 117
1.del:„Kabotaža bi morala biti s posebnimi omejitvami dovoljena v državi gostiteljici, da bi preprečevali vožnje brez tovora.“
2.del:„V ta namen ter za olajšanje pregledov in odpravo negotovosti bi bilo treba črtati omejitev števila kabotaž, ki sledijo mednarodnemu prevozu, hkrati pa bi bilo treba zmanjšati število dni, ki so na voljo za te kabotaže.“
predlog spremembe 120
1.del:vse besedilo brez besede „hitra“
2.del:ta beseda
predlog spremembe 127
1.del:vse besedilo brez besed „ustrezne“ in „kabotaži, napotitvah“
2.del:te besede
predlog spremembe 131
1.del:vse besedilo brez besed „jasna“ in „zadostnih“
2.del:ti besedi
predlog spremembe 134
1.del:vse besedilo brez besed „(xi) napotitve delavcev;“ in „(xiii) kabotaže;“
2.del:te besede
predlog spremembe 140
1.del:„Dokler se ne sprejme popravljalni ukrep v skladu z ustreznim nacionalnim predpisom, potrdilo o strokovni usposobljenosti iz člena 8(8) upravljavca prevoza, ki je bil razglašen za neprimernega za upravljanje prevozne dejavnosti, ni veljavno v nobeni državi članici.“
2.del:„Komisija sestavi seznam popravljalnih ukrepov za ponovno pridobitev dobrega ugleda.“
predlog spremembe 153
1.del:„Kadar je težko ali nemogoče izpolniti zahtevo po informacijah ali opraviti preverjanja, inšpekcijske preglede ali preiskave, zadevna država članica o tem v petih delovnih dneh obvesti državo članico, ki je zahtevo poslala, ter ustrezno utemelji, zakaj je to težko ali nemogoče.“ „Zadevne države članice sodelujejo, da bi našle rešitev za morebitne nastale težave.“
2.del:„Če pri izmenjavi informacij vztrajno prihaja do težav ali se predložitev informacij brez ustrezne utemeljitve vztrajno zavrača, lahko Komisija, če je o tem obveščena in po tem, ko se posvetuje s temi državami članicami, sprejme vse potrebne ukrepe, da težave odpravi.“
predlog spremembe 160
1.del:vse besedilo brez besed „ali manj kot 2,4 tone“
2.del:te besede
predlog spremembe 174
1.del:vse besedilo brez besede „nadaljnje“
2.del:ta beseda
predlog spremembe 176
1.del:vse besedilo brez besed „shranjeni v pametnih tahografih“
2.del:te besede
Razno
O predlogih sprememb 209-213 se v skladu s členom 175 Poslovnika ni glasovalo.

 10. Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I 

Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum23odborPG+465, 95, 68

 11. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I 

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlogi sprememb pristojnega odbora – glasovanje po sklopih2
4-8
10-11
13
16-17
19
21-22
24-31
33-36
39
42
45
47
51-52
55-79
81-83
85
87-89
91
98-99
101-103
105-107
109-112
114
118-119
122
129-131
133-134
139-140
143
148-149
151
153-154
160-164
166-167
169-170
172-177
179-181
183-187
189
191-194
197
199
201-204
206-216
218
220
222-223
225-248
250-254
256-258
260-262
265-267
272-273
odbor+
Predlogi sprememb pristojnega odbora – ločeno glasovanje1odborloč.+
12odborloč.+
15odborloč.+
18odborloč.+
23odborpo delih
1/EG+390, 231, 6
2+
3+
37odborloč./EG+343, 285, 1
38odborloč.+
41odborpo delih
1+
2+
43odborloč./EG+322, 269, 42
44odborloč.+
48odborloč.+
50odborloč.+
53odborloč.+
54odborloč.+
80odborPG+381, 234, 20
93odborloč.+
97odborloč.+
100odborloč.+
104odborloč.+
108odborPG+409, 207, 16
116odborloč.+
117odborloč.+
120odborloč.+
121odborloč.+
123odborloč.+
126odborloč.+
127odborpo delih
1+
2+
128odborpo delih
1+
2+
132odborloč.+
136odborloč.+
137DodborPG+378, 219, 40
138odborPG-292, 330, 10
141odborloč.+
150odborloč.+
152odborloč.+
156odborPG-280, 323, 32
157odborPG+478, 150, 8
158odborPG+481, 142, 11
159odborloč.+
165odborloč.+
168odborpo delih
1+
2+
171odborloč.+
178odborloč.+
182odborloč.+
188odborloč.+
190odborloč.+
195odborloč.+
196odborloč./EG+430, 200, 2
198odborloč.+
200odborloč.+
205odborpo delih
1+
2+
224odborpo delih
1+
2+
255odborloč.+
259odborloč.+
263odborloč.+
264odborloč.+
268odborloč.+
269odborloč.+
270odborloč.+
271odborloč.+
274odborloč.+
275odborloč.+
člen 4, alinea 1, točka 1291rev
UD1
GUE/NGLPG+409, 225, 5
84odbor
člen 4, alinea 1, točka 2291rev
UD2
GUE/NGLPG+350, 279, 7
86odbor
člen 4, alinea 1, po točki 1281Verts/ALEEG+368, 248, 20
člen 5, § 1292GUE/NGLPG-120, 509, 5
90odbor+
člen 6, § 2, točka c92Dodbor+
293GUE/NGLPG
člen 6, § 4282Verts/ALEEG-224, 377, 31
314S&DEG-228, 347, 56
94odbor+
člen 6, po § 4283=
315=
Verts/ALE
S&D
EG+345, 272, 15
324ALDE
95odbor
96odborEG+342, 290, 2
316S&Dpo delih
1
2
člen 12, § 1, točka a317S&DEG+387, 244, 3
113odbor
člen 12, § 2284Verts/ALE-
115odbor+
člen 13, alinea 1, točka b§originalno besedilopo delih
1+
2+
člen 13, alinea 1, točka d§originalno besedilopo delih
1+
2+
člen 13, alinea 1, točka e§originalno besediloloč.+
člen 13, alinea 1, točka i124odborloč.+
§originalno besediloloč.
člen 13, alinea 1, točka j125odborpo delih
1+
2/EG+339, 290, 4
§originalno besediloloč.
po členu 13323ALDE+
člen 15, § 1, točka a310GUE/NGLPG-292, 325, 17
člen 15, § 1, točka c311GUE/NGLPG+345, 281, 5
člen 16, § 1, točka a322ALDE-
135odborPG-289, 336, 7
285Verts/ALEpo delih
1-
2-
318S&D-
člen 16, § 1, po točki a312GUE/NGLPG+342, 290, 2
člen 16, § 3, točka a§originalno besediloPG+557, 64, 11
člen 17, po § 1286Verts/ALE-
člen 17, § 2, točka d142odborEG-283, 346, 4
§originalno besediloPG+397, 228, 5
člen 17, § 3144odbor+
145Dodborloč.+
146Dodborloč.+
147Dodborloč.+
§originalno besediloPG
člen 18, § 2, točka a155odborPG+345, 282, 9
313GUE/NGLPG
320S&D
člen 18, § 4§originalno besediloPG-307, 319, 8
po členu 29321S&D+
219odbor
249=
300=
odbor
GUE/NGL
PG+419, 209, 8
287Verts/ALE+
221odborpo delih
1
2
po členu 38302GUE/NGLpo delih
1/PG-259, 373, 4
2/PG
po členu 45217=
301=
odbor
GUE/NGL
PG+399, 228, 10
po prilogi V303GUE/NGLPG-153, 440, 11
uvodna izjava 1276Verts/ALE+
3odbor
uvodna izjava 2277Verts/ALE+
288GUE/NGL
9odbor
uvodna izjava 8278Verts/ALEEG-305, 324, 6
14odbor+
uvodna izjava 11289GUE/NGL-
20odbor+
304GUE/NGL-
uvodna izjava 21279Verts/ALEEG+372, 243, 18
32odbor
uvodna izjava 27305GUE/NGL-
40odborpo delih
1+
2+
po uvodni izjavi 27306GUE/NGLEG+321, 307, 3
307GUE/NGL+
uvodna izjava 28308GUE/NGL+
uvodna izjava 30290GUE/NGLPG-258, 361, 12
46odbor+
uvodna izjava 33280Verts/ALEpo delih
1+
2-
49odbor+
309GUE/NGL-
glasovanje: predlog KomisijePG+497, 93, 40
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlogi sprememb 156, 310, 311, 312, 313; člen 16, § 3, točka a (predlog Komisije), člen 17, § 2, točka d (predlog Komisije), člen 17, § 3 (predlog Komisije), article 18, § 4 (predlog Komisije)
predlogi sprememb 80, 108, 135, 137, 138, 155, 156, 157, 158, 217=301, 249=300, 290, 291 (rev UD1), 291 (rev UD2), 292, 293, 302, 303
Zahteve za ločeno glasovanje
ECR:predlog spremembe 138
S&D:predlogi sprememb 15, 50, 97, 104, 126, 132, 137, 138, 150, 152, 156, 171, 182, 190, 255, 259, 263, 264, 268, 270, 271, 274, 275
ALDE:predlogi sprememb 37, 38, 40, 43, 44, 80, 84, 93, 97, 104, 115, 116, 117, 124, 125, 126, 136, 138, 150, 156, 165, 195, 196, 200, 269
GUE/NGL:člen 13, alinea 1, točka e (predlog Komisije), člen 13, alinea 1, točka i (predlog Komisije), člen 13, alinea 1, točka j (predlog Komisije)
predlogi sprememb 12, 18, 37, 38, 44, 53, 54, 80, 84, 100, 104, 108, 115, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 135, 137, 138, 141, 145, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 159, 178, 198, 200, 221, 316
Verts/ALE:predlogi sprememb 1, 37, 48, 80, 84, 93, 97, 104, 108, 117, 121, 124, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 150, 152, 155, 156, 178, 188, 190, 195, 196, 200, 221, 263, 264, 268, 274, 275
Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
predlog spremembe 40
1.del:vse besedilo brez besed „ali nepodaljšanja“
2.del:te besede
predlog spremembe 41
1.del:vse besedilo brez besed „krize na trgih za ribištvo in akvakulturo“
2.del:te besede
predlog spremembe 125
1.del:vse besedilo brez besed „če te naložbe ne povzročajo nesorazmernih stroškov za izvajalce dejavnosti;“
2.del:te besede
predlog spremembe 168
1.del:vse besedilo brez besed „vključno s zbiranjem saragaških alg v prizadetih najbolj oddaljenih regijah;“
2.del:te besede
predlog spremembe 302
1.del:vse besedilo brez odstavka 10
2.del:odstavek 10
ALDE:
predlog spremembe 221
1.del:vse besedilo brez točk a in b
2.del:točki a in b
GUE/NGL:
člen 13, alinea 1, točka b (predlog Komisije)
1.del:vse besedilo brez besed „vključno z gradnjo in nabavo novih plovil“
2.del:te besede
člen 13, alinea 1, točka d (predlog Komisije)
1.del:vse besedilo brez besed „trajno ali“
2.del:te besede
predlog spremembe 128
1.del:„proizvodnja gensko spremenjenih organizmov“
2.del:„če lahko škoduje naravnemu okolju;“
predlog spremembe 205
1.del:vse besedilo brez besed „rastlo“
2.del:ta beseda
predlog spremembe 224
1.del:vse besedilo brez besed „rast“
2.del:ta beseda
predlog spremembe 291
1.del:točka 1
2.del:točka 2
predlog spremembe 316
1.del:vse besedilo brez besed „vendar ne več ko 30 %“
2.del:te besede
Verts/ALE:
predlog spremembe 127
1.del:vse besedilo brez besed „če se s tem poveča moč v kW;“
2.del:te besede
predlog spremembe 280
1.del:vse besedilo brez besed „pomoč za skladiščenje“
2.del:te besede
predlog spremembe 285
1.del:„naložbe v ribiško plovilo, ki ga prvič pridobi mladi ribič, ki je mlajši od 40 let in ima v času vložitve vloge ustrezne izkušnje kot ribič, je uradno priznan v zadevni državi članici ali je pridobil ustrezno poklicno kvalifikacijo,“
2.del:„tudi če ribič pridobi premoženje kot lastnik večinskega deleža v družbi;“
S&D, Verts/ALE:
predlog spremembe 23
1.del:„Glede na pomembnost boja proti podnebnim spremembam v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj bi morala ta uredba prispevati k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju splošnega cilja, da se 30 % proračunskih odhodkov Unije nameni podpiranju podnebnih ciljev.“
2.del:„Pričakuje se, da bodo ukrepi v okviru te uredbe ESPR omogočili, da prispeva k doseganju podnebnih ciljev, ne da bi to posegalo v financiranje SRP, za katero je treba financiranje ponovno oceniti.“
3.del:„Ustrezni ukrepi, vključno s projekti, katerih cilj je varstvo in obnova z morskimi travami poraslega morskega dna in obalnih mokrišč, ki so izredno pomembni ponori ogljika, bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem ESPR ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.“
Razno
Predlogi sprememb 294–299 in 319 so bili umaknjeni.

 12. Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I 

Poročilo: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum97odborPG+461, 62, 101
skupna izjava96odbor+

 13. Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije 

Poročilo: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum73odborPG+335, 269, 21
Osnutek zakonodajnega akta
vse besedilo73UD1odbor
Predlogi sprememb pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1-12
14-36
39-51
53-65
odbor
člen 3, po § 271ENF
73UD2odbor
37odbor
člen 3, § 367GUE/NGL,
Verts/ALE
PG
38odbor
73UD3odbor
člen 4, § 168GUE/NGL,
Verts/ALE
PG
73UD4odbor
člen 6, alinea 1, po točki g72ENF
73UD5odbor
52odbor
po uvodni izjavi 473UD6odborpo delih
1
2
uvodna izjava 966ECRPG
73UD7odborPG
13odborPG
69ENFPG
po uvodni izjavi 1270ENF
73UD8odbor
glasovanje: predlog KomisijePG
Zahteve za poimensko glasovanje
ECR:predlogi sprememb 13, 66, 73UD7
Verts/ALE, GUE/NGL:predloga sprememb 67, 68
ENF:predlog spremembe 69
Zahteve za ločeno glasovanje
ECR:predlog spremembe 73UD7
Zahteve za glasovanje po delih
ENF:
uvodna izjava 5 v predlogu spremembe 73 (= 73UD6)
1.del:vse besedilo brez besed „in državljanom povzročajo tudi praktične težave, ko želijo uresničevati pravico do prostega gibanja.“
2.del:te besede

 14. Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture ***I 

Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum66odborPG+534, 37, 11

 15. Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I 

Poročilo: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije2GUE/NGLPG-125, 480, 15
Začasni sporazum
Začasni sporazum3odborPG+338, 143, 139
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlog spremembe 2

 16. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I 

Poročilo: David Casa (A8-0270/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum102odborPG+490, 82, 48
Osnutek zakonodajnega akta
vse besedilo102UD1odbor
Predlogi sprememb pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1-13
15-25
27-46
48-57
59-65
67-68
70-86
88-95
odbor
Predlogi sprememb pristojnega odbora – ločeno glasovanje66odborPG
87odborPG
člen 3, alinea 1, točka a100GUE/NGLPG
47odbor
102UD2odbor
člen 5, § 1102UD3odborPG
58odbor
člen 899GUE/NGL
101GUE/NGLPG
69odbor
102UD4odbor
po uvodni izjavi 1396GUE/NGL
uvodna izjava 1497GUE/NGL
102UD5odbor
26odbor
po uvodni izjavi 1598GUE/NGL
glasovanje: predlog KomisijePG
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlogi sprememb 66, 87, 100, 101; člen 5, § 1 predloga spremembe 102

 17. Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I 

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Zaključek prve obravnave+

 18. Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I 

Poročilo: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Zaključek prve obravnave+

 19. Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I 

Poročilo: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: predlog KomisijePG+583, 16, 20

 20. Ponovna uporaba informacij javnega sektorja ***I 

Poročilo: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum2odborPG+560, 34, 25

 21. Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice ***I 

Poročilo: Marco Affronte (A8-0389/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum42odborPG+563, 32, 22

 22. Minimalna raven izobraževanja pomorščakov ***I 

Poročilo: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum34odborPG+573, 36, 12

 23. Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023 ***I 

Poročilo: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije2=
3=
4=
Verts/ALE
EFDD
GUE/NGL
PG-199, 414, 9
Osnutek zakonodajnega akta
p.s.pristojnega odbora1odbor+
glasovanje: predlog KomisijePG+443, 169, 8
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predlog spremembe 3

 24. Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I 

Poročilo: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Zaključek prve obravnaveEG+339, 205, 62

 25. Pridobitev mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima 

Predlog resolucije: B8-0232/2019

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0232/2019
(odbora LIBE, FEMM)
glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)+

 26. Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom 

Poročilo: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+358, 185, 53
Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov