Indeks 
Zapisnik
PDF 271kWORD 75k
Četvrtak, 4. travnja 2019. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Paneuropski osobni mirovinski proizvod ***I (rasprava)
 3.Ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika ***I (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika) (daljnje postupanje)
 6.Glasovanje
  
6.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (glasovanje)
  
6.2.Zahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (glasovanje)
  
6.3.Zahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (glasovanje)
  
6.4.Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)
  
6.5.Smjernice za politike zapošljavanja država članica * (glasovanje)
  
6.6.Gospodarenje otpadom (glasovanje)
  
6.7.Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)
  
6.8.Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I (glasovanje)
  
6.9.Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)
  
6.10.Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina ***I (glasovanje)
  
6.11.Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I (glasovanje)
  
6.12.Višegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru ***I (glasovanje)
  
6.13.Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije ***I (glasovanje)
  
6.14.Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture ***I (glasovanje)
  
6.15.Paneuropski osobni mirovinski proizvod ***I (glasovanje)
  
6.16.Ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika ***I (glasovanje)
  
6.17.Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama ***I (glasovanje)
  
6.18.Europski socijalni fond plus (ESF+) ***I (glasovanje)
  
6.19.Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe ***I (glasovanje)
  
6.20.Ponovna uporaba informacija javnog sektora (preinaka) ***I (glasovanje)
  
6.21.Višegodišnji plan oporavka sredozemnog igluna ***I (glasovanje)
  
6.22.Minimalna razina osposobljavanja pomoraca ***I (glasovanje)
  
6.23.Prilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. ***I (glasovanje)
  
6.24.Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama ***I (glasovanje)
  
6.25.Traženje mišljenja Suda o pristupanju EU-a Konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (glasovanje)
  
6.26.Porezni tretman mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Odluke o određenim dokumentima
 10.Podnošenje dokumenata
 11.Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 12.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 13.Zatvaranje dnevne sjednice
 14.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Paneuropski osobni mirovinski proizvod ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld predstavila je izvješće.

Govorio je Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Heinz K. Becker (izvjestitelj za mišljenje odbora EMPL) Birgit Collin-Langen (izvjestiteljica za mišljenje odbora IMCO), Brian Hayes u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Lucke u ime Kluba zastupnika ECR-a, Enrique Calvet Chambon u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martin Schirdewan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Auke Zijlstra u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda i Paul Tang.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva i Maria Lidia Senra Rodríguez.

Govorili su Jyrki Katainen i Sophia in 't Veld.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika od 4.4.2019..


3. Ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa predstavio je izvješće.

Govorila je Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (izvjestiteljica za mišljenje odbora FEMM).

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su Elisabeth Morin-Chartier u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská u ime Kluba zastupnika ECR-a, Renate Weber u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tania González Peñas u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Joëlle Mélin u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc i Enrique Calvet Chambon.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen i Siôn Simon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda i Nicola Caputo.

Govorili su Marianne Thyssen i David Casa.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika od 4.4.2019..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 10:34 radi glasovanja).


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 11:00 h.


5. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika) (daljnje postupanje)

Predsjednik je donio sljedeće priopćenje:

—   preporuka odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 28. ožujka 2019. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma do kojeg druge ugovorne strane mogu i dalje primjenjivati svoje postupke upravljanja rizicima na određene ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana (C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) najavljena je na plenarnoj sjednici jučer, u srijedu 3. travnja 2019. (točka 6 zapisnika od 3.4.2019.);

—   preporuka odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 28. ožujka 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 i Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) najavljena je na plenarnoj sjednici jučer, u srijedu 3. travnja 2019. (točka 6 zapisnika od 3.4.2019.).

Nije podnesen prigovor na te preporuke u utvrđenom roku.

Te se preporuke stoga smatraju usvojenima i objavljuju u usvojenim tekstovima jučerašnje dnevne sjednice.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


6.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu [2018/2268(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0333)


6.2. Zahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu [2018/2269(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0334)

Govorili su:

Lampros Fountoulis prije glasovanja.


6.3. Zahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu [2018/2270(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0335)


6.4. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

Govorili su Ashley Fox, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je zatražila odgodu glasovanja u skladu s člankom 190. Poslovnika, i Iratxe García Pérez, protiv tog zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (161 za, 392 protiv, 28 suzdržanih) odbio zahtjev.

Govorili su: Julie Girling, u ime zastupnika koji dosežu barem niski prag, koja je zatražila da se o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika, i Esteban González Pons, protiv tog zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (230 za, 354 protiv, 25 suzdržanih) odbio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0336)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.5. Smjernice za politike zapošljavanja država članica * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0337)


6.6. Gospodarenje otpadom (glasovanje)

Prijedlog rezolucije Koji je u skladu s člankom 216. stavkom 2. Poslovnika podnijela Cecilia Wikström, u ime odbora PETI, o gospodarenju otpadom (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0338)


6.7. Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Prva rasprava održana je 3. srpnja 2018. (točka 18 zapisnika od 3.7.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 4. srpnja 2018. (točka 9.1 zapisnika od 4.7.2018.).
Druga rasprava održala se 27. ožujka 2019. (točka 8 zapisnika od 27.3.2019.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

Govorili su Elżbieta Katarzyna Łukacijewska o organizaciji glasovanja i Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je zatražila odgodu glasovanja u skladu s člankom 190. Poslovnika.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (290 za, 312 protiv, 21 suzdržanih) odbio zahtjev.

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0339)

Time je zaključeno prvo čitanje u Parlamentu.

Govorili su:

Maria Grapini o odvijanju glasovanja.

Prije glasovanja o amandmanu 261, predsjednik, o skupnom glasovanju, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts i Richard Corbett.

Elektroničkim glasovanjem (454 za, 144 protiv, 24 suzdržana) Parlament je odobrio skupno glasovanje.

Dobromir Sośnierz i Marek Jurek, prije glasovanja o bloku D.


6.8. Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Prva rasprava održana je 3. srpnja 2018. (točka 18 zapisnika od 3.7.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 4. srpnja 2018. (točka 9.2 zapisnika od 4.7.2018.).
Druga rasprava održana je 27. ožujka 2019. (točka 8 zapisnika od 27.3.2019.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0340)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Richard Sulík, prije glasovanja o bloku A.


6.9. Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prva rasprava održana je 3. srpnja 2018. (točka 18 zapisnika od 3.7.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 4. srpnja 2018. (točka 9.3 zapisnika od 4.7.2018.).
Druga rasprava održana je 27. ožujka 2019. (točka 8 zapisnika od 27.3.2019.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0341)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Tomáš Zdechovský, prije glasovanja o bloku A.


6.10. Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0342)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.11. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0343)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.12. Višegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 17. siječnja 2019. (točka 10.7 zapisnika od 17.1.2019.).

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0344)

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2019)0344)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Sandra Kalniete.


6.13. Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

Govorili su Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je zatražila da se o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika, i Gérard Deprez (izvjestitelj), protiv tog zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (271 za, 312 protiv, 39 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0345)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.14. Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0346)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.15. Paneuropski osobni mirovinski proizvod ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0347)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.16. Ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: David Casa (A8-0270/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

Govorili su Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je zatražila da se o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika, i David Casa (izvjestitelj), protiv tog zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (126 za, 470 protiv, 18 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0348)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.17. Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelji: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

Rasprava je održana 16. siječnja 2019. (točka 29 zapisnika od 16.1.2019.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 17. siječnja 2019. (točka 10.8 zapisnika od 17.1.2019.).

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0349)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.18. Europski socijalni fond plus (ESF+) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

Rasprava je održana 15. siječnja 2019. (točka 20. zapisnika od 15.1.2019.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika pitanje je 16. siječnja 2019. proslijeđeno nadležnom odboru u cilju stupanja u međuinstitucijske pregovore (točka 12.7 zapisnika od 16.1.2019.).

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0350)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.19. Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 13. veljače 2019. (točka 8.3 zapisnika od 13.2.2019.).

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0351)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.20. Ponovna uporaba informacija javnog sektora (preinaka) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0352)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.21. Višegodišnji plan oporavka sredozemnog igluna ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0353)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.22. Minimalna razina osposobljavanja pomoraca ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0354)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


6.23. Prilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0355)

Time je zaključeno prvo čitanje u Parlamentu.


6.24. Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 29. studenog 2018. (točka 8.7 zapisnika od 29.11.2018.)

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0356)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Tanja Fajon (izvjestiteljica).


6.25. Traženje mišljenja Suda o pristupanju EU-a Konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika podnijeli Claude Moraes i Vilija Blinkevičiūtė, u ime odbora LIBE i u ime odbora FEMM, u kojem se traži mišljenje Suda o usklađenosti s Ugovorima prijedloga o pristupanju Europske unije Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te o postupku za pristupanje (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0357)


6.26. Porezni tretman mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod (glasovanje)

Izvješće o poreznom tretmanu mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod [2018/2002(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0358)


7. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Izvješće: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins i Stanislav Polčák

Izvješće: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews i Stanislav Polčák

Izvješće: Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Izvješće: Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz i Seán Kelly

Izvješće: Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Izvješće: Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews i Alex Mayer

Izvješće: Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Jiří Pospíšil

Izvješće: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


9. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI

- Prilagodba člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom - dio II. (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Prilagodba člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom - dio I. (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (članak 39. Poslovnika)


10. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog provedbene odluka Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Irskoj (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

2) zastupnika

- Piernicola Pedicini. Prijedlog rezolucije o potpori EU-a i država članica na 72. plenarnoj sjednici Svjetske zdravstvene organizacije za rezoluciju pod nazivom „Poboljšanje transparentnosti tržišta lijekova, cjepiva i drugih zdravstvenih tehnologija” (B8-0211/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o potpori talijanskom sektoru peradarstva (B8-0213/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI


11. Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

U skladu s člankom 192. stavkom 3. Poslovnika zapisnici s današnje i jučerašnje dnevne sjednice bit će proslijeđeni Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


12. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 15. travnja 2019. do 18. travnja 2019.


13. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 12:53 h.


14. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nekov Momchil, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Trüpel Helga, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Ispričani:

Bours Louise, Crowley Brian, Deva Nirj, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Mussolini Alessandra, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía, Żółtek Stanisław

Posljednje ažuriranje: 15. siječnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti