Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 april 2019 - Straatsburg

5. Samenstelling Parlement

Ivari Padar is met ingang van 4 april 2019 verkozen tot lid van het nationale parlement van Estland.

Het Parlement neemt nota van het feit dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement constateert het Parlement dat zijn zetel vanaf 4 april 2019 vacant is.

°
° ° °

De bevoegde Estse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Hannes Hanso tot lid van het Parlement, ter vervanging van Ivari Padar, met ingang van 4 april 2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid