Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - Štrasburg

5. Zloženie Parlamentu

Ivari Padar bol zvolený za poslanca národného parlamentu Estónska s účinnosťou od 4. apríla 2019.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu. V súlade s článkom 3 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 4. apríla 2019.

°
° ° °

Príslušné estónske úrady oznámili, že Hannes Hanso bol s účinnosťou od 4. apríla 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Ivariho Padara.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia