Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 april 2019 - Strasbourg

5. Parlamentets sammansättning

Ivari Padar hade valts till ledamot av Estlands nationella parlament, med verkan från den 4 april 2019.

Parlamentet noterade, i enlighet med artikel 7.3 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, att detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, och konstaterade i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen att platsen var vakant från och med den 4 april 2019.

°
° ° °

De behöriga estniska myndigheterna hade meddelat att Hannes Hanso utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Ivari Padar med verkan från och med den 4 april 2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy