Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας S&D, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή LIBE: Hannes Hanso

Αντιπροσωπεία στην επιτροπή κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας: Hannes Hanso

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου