Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург

7. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят уведоми Парламента, в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността, за тълкуванията на следните членове, направени от комисията по конституционни въпроси:

Тълкуване на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире:

„Политическата декларация на дадена група излага ценностите, зад които застава групата и основните политически цели, които нейните членове възнамеряват да преследват заедно в рамките на упражняването на техния мандат. Декларацията описва общата политическа ориентация на групата по съществен, отличителен и автентичен начин.“

Тълкуване на член 149а, параграф 2:

„Изготвянето или изменението на заглавието на резолюция, внесена за приключване на разискванията по член 123, 128 или 135 не представлява изменение на дневния ред, при условие че заглавието продължава да бъде в обхвата на разисквания въпрос.“

Ако тези тълкувания не са предмет на възражения от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, в съответствие с член 226, параграф 4 от Правилника за дейността, в срок от 24 часа след тяхното обявяване, те ще се считат за приети. В противен случай те ще бъдат представени за гласуване на Парламента.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност