Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. dubna 2019 - Štrasburk

7. Výklad jednacího řádu

Předseda informoval v souladu s čl. 226 odst. 3 jednacího řádu Parlament o výkladech níže uvedených článků, které mu zaslal výbor AFCO:

Výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky:

Politické prohlášení politické skupiny stanoví hodnoty, které skupina zastává a hlavní politické cíle, jež její členové hodlají společně uskutečňovat v rámci výkonu svého mandátu. Prohlášení popisuje společné politické směry skupiny podstatným, zřetelným a věrohodným způsobem.“

Výklad čl. 149a odst. 2:

Zformulování či změna názvu usnesení, které bylo předloženo při ukončení rozpravy podle článků 123, 128 nebo 135, se nepovažuje za změnu pořadu jednání, pokud se název vztahuje k předmětu rozpravy.

Pokud tyto výklady nezpochybní politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podle čl. 226 odst. 4 jednacího řádu do 24 hodin po jeho oznámení, budou se považovat za přijaté. V opačném případě o nich Parlament bude hlasovat.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí