Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. april 2019 - Strasbourg

7. Fortolkning af forretningsordenen

Formanden underrettede i henhold til forretningsordenens artikel 226, stk. 3, Parlamentet om fortolkningerne af nedenstående artikler, som var blevet udarbejdet af AFCO:

Fortolkning af artikel 32, stk. 5, første afsnit, andet led:

"En gruppes politiske erklæring skal indeholde de værdier, som gruppen står for, og de vigtigste politiske mål, som medlemmerne har til hensigt at forfølge i fællesskab inden for rammerne af udøvelsen af deres mandat. Erklæringen skal beskrive gruppens fælles politiske orientering på en materiel, tydelig og ægte måde."

Fortolkning af artikel 149a, stk. 2:

"Udarbejdelsen eller ændring af titlen på en beslutning, der er fremsat forslag til som afslutning på en debat i henhold til artikel 123, 128 eller 135, udgør ikke en ændring af dagsordenen, forudsat at titlen forbliver inden for det emne, der drøftes."

Hvis hverken en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 4, gør indsigelse mod disse fortolkninger inden for en frist på 24 timer efter meddelelsen herom, betragtes de som vedtaget. Gøres der derimod indsigelse, sættes de under afstemning i Parlamentet.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik