Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Strasburg

7. Wykładnia Regulaminu

Przewodniczący poinformował Parlement zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu o wykładniach poniższych artykułów, dokonanych przez komisję AFCO:

Wykładnia art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie:

Deklaracja polityczna grupy określa wyznawane przez nią wartości i główne cele polityczne, które jej członkowie zamierzają wspólnie realizować w ramach wykonywania swojego mandatu. Deklaracja opisuje wspólny kierunek polityczny grupy w sposób konkretny, jasny i wiarygodny.

Wykładnia art. 149a ust. 2:

   Przeredagowanie lub zmiana tytułu rezolucji złożonej na zakończenie debaty na podstawie art. 123, 128 lub 135 Regulaminu nie stanowi zmiany porządku dziennego, jeżeli tytuł mieści się w ramach tematu debaty.

Jeżeli żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie zgłoszą zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu sprzeciwu wobec tych wykładni w terminie 24 godzin od ich ogłoszenia, wykładnie te zostaną uznane za przyjęte. W przeciwnym razie zostaną one poddane pod głosowanie Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności