Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. apríla 2019 - Štrasburg

7. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že výbor AFCO poskytol výklady týchto článkov:

Výklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky:

„Politické vyhlásenie skupiny musí uviesť hodnoty, ktoré skupina uznáva, a základné politické ciele, ktoré majú jej členovia v úmysle spoločne sledovať v rámci vykonávania svojho mandátu. Vo vyhlásení sa musí zrozumiteľne opísať skutočná a odlíšiteľná spoločná politická orientácia skupiny.

Výklad článku 149a ods. 2:

„Návrh alebo zmena názvu uznesenia predloženého na ukončenie rozpravy podľa článku 123, 128 alebo 135 nepredstavuje zmenu programu za predpokladu, že názov zostane v rámci rozsahu predmetu rozpravy.“

Ak v súlade s článkom 226 ods. 4 rokovacieho poriadku politická skupina alebo poslancami, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nespochybnia tieto výklady do 24 hodín od ich oznámenia, považujú sa za prijaté. V opačnom prípade sa o nich hlasuje v Parlamente.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia