Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 април 2019 г. - Страсбург

8. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че след консултациите в съответствие с член 234 от Финансовия регламент комисията по развитие и комисията по бюджети са предали общата си позиция относно удължаването на срока на действие на Доверителния фонд на ЕС за Централноафриканската република, създаден с решението на Комисията от 11 юли 2014 г. и чийто срок на действие изтича на 30 юли 2019 г.

  • Съвместна позиция на комисията по развитие и на комисията по бюджети, компетентни за провеждането на консултации в съответствие с член234 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 (Финансовия регламент) относно удължаването на срока на действие на доверителния фонд на Съюза за Централноафриканската република ( доверителния фонд „Беку“), създаден с Решение C(2014)5019 на Комисията от 11юли 2014г. и чийто срок на действие изтича на 30юли 2019г.

Приета от координаторите на комисиите BUDG и DEVE на съответно на 1 и 2 април.

Ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не представят възражения в срок от 24 часа след нейното обявяване, общата позиция ще бъде официално предадена на Европейската комисия.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност